Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ POPLATKU ZA PARKOVACÍ KARTY „R“

Poslední změna: Pátek 05.04.2019 12:55

Dne 26.03.2019 se Rada města Ostravy usnesla vydat podle § 11 a § 102 odst.2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení města č. 6/2019.Tímto nařízením se mění výše poplatku za parkovací kartu   “R“ z původní částky 240,-Kč na novou částku ve výši 360,-Kč/rok pro 1. vozidlo. Toto nařízení nabyde účinnosti dne od 1.7.2019.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »