Online hlasování začalo. Vybírat můžete ze dvou desítek projektův

10/2 2020

Obyvatelé Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky mohou od prvního února hlasovat a do konce měsíce rozhodnout o vítězi online hlasování mezi projekty zařazenými do participativního rozpočtu známého pod názvem Radnice pro lidi – lidé pro obvod.

Online hlasování začalo. Vybírat můžete ze dvou desítek projektův

Hlasovat ONLINE můžete ZDE

Všechny nápady, které občané v tomto ročníku přihlásili, kompetentní pracovníci našeho úřadu zkontrolovali, zdali splňují podmínky participativního rozpočtování a jestli je možné je zrealizovat. Po této kontrole do hlasování postoupilo celkem 21 návrhů,“ řekl starosta obvodu Patrik Hujdus.

Do online hlasování bylo zařazeno čtrnáct z nich, a to těch, které svou cenou nepřesahují částku 150 tisíc korun. Z těchto čtrnácti projektů bude v online hlasování vybrán jeden vítězný, který se v letošním roce uskuteční. Hlasování probíhá prostřednictvím stránek www.radniceprolidi.cz od 1. do 29. února, hlasovat je možné z jedné IP adresy jednou denně pro jeden nebo i více projektů a zúčastnit se ho může každý, kdo má přístup na internet. Na věku volitele a jeho bydlišti nezáleží.

Vítězný návrh, který získá od hlasujících největší podporu, bude znám první březnový den ihned po ukončení internetového hlasování.

Následovat bude hlasování fyzické

Po online volbách bude následovat hlavní způsob hlasování, a to hlasování fyzické, které se uskuteční ve dnech 2. až 6. března vždy od 8 do 18 hodin v obřadní síni mariánskohorské radnice. Do tohoto hlasování bude zapojeno zbylých třináct projektů s částkou do 150 tisíc korun, které v online hlasování neuspěly, a přidá se k nim sedm dalších návrhů, jejichž cena je vyšší a o nichž  je proto podle pravidel participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák možné hlasovat pouze osobně.

Fyzického hlasování se mohu zúčastnit obyvatelé od 16 let s trvalým pobytem v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Každý hlasující bude mít k dispozici pět bodů, které může libovolně rozdělit mezi jednotlivé návrhy. Platí však podmínka, že volitel může jednomu projektu přidělit maximálně jeden bod. Pokud tedy bude chtít rozdělit všech pět kladných bodů, musí vybrat pět projektů. Volitel bude mít k dispozici také jeden záporný (negativní) hlas, kterým může záporně ohodnotit projekt, o němž se domnívá, že má negativní dopad pro obvod, nebo se mu z jiného důvodu nelíbí.