Obvod má další dům se sníženou energetickou náročností

6/9 2017

V ulici Fráni Šrámka se uskutečnilo další snížení energetické náročnosti budov, a to konkrétně domů číslo 28, 30 a 32. Z celkového počtu čtyř bloků, které se v této ulici nacházejí, jsou tak už dva kompletně opraveny. Zbývající dva bloky na rekonstrukci stále čekají, není ovšem jasné, kdy přesně se bude konat. „Zateplení zbývajících bytových domů určitě plánujeme, v současné době na něj zajišťujeme finanční krytí,“ vysvětluje starostka obvodu Liana Janáčková.

Obvod má další dům se sníženou energetickou náročností

V rámci aktuální opravy, která skončila v srpnu, byly kompletně zatepleny všechny tři domy, tedy fasáda, střecha i strop suterénu, systémem lamel s foukanou izolační výplní. Došlo i na opravy balkonů, střešních komínů, vnitřní i vnější sanaci suterénu a nový hromosvod. Na závěr byly také provedeny terénní úpravy kolem opravovaných oblastí. „Projekt snížení energetické náročnosti nám pokryje zčásti dotace z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 37 ‚Energetické úspory v bytových domech II‘ a zbytek hradíme z rozpočtu městského obvodu. Myslím si ale, že jsou to dobře vynaložené peníze. Nejenže se lidem bude komfortněji bydlet, ale oprava dalšího domu přispěje k hezčímu vzhledu celého obvodu,“ uzavřela starostka.

EU publicita