OBČANÉ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK SI MOHOU POŽÁDAT O KOMPOSTÉRY ZDARMA DÍKY DOTACI

16/5 2024

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky přichází s novým projektem, který se zaměřuje na nakládání s odpady a podporu ekologického chování svých obyvatel. Díky dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají obyvatelé obvodu možnost získat zahradní kompostéry zdarma.

OBČANÉ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK SI MOHOU POŽÁDAT O KOMPOSTÉRY ZDARMA DÍKY DOTACI

Zájemci o kompostéry se mohou již nyní hlásit. 

Elektronický formulář pro registraci a objednání kompostéru: ZDE vyplňte

Na základě vyplněného formuláře bude každému zájemci připravena Smlouva o výpůjčce a poté bude kontaktován a informován o tom, že si kompostér může vyzvednout.

Smlouva o výpůjčce k náhledu ZDE.

Výdej bude probíhat v garáži č. 1 vedle obřadní síně mariánskohorské radnice v ulici Přemyslovců každé úterý v 10 hodin a každou středu v 16 hodin, a to po celý měsíc červen.

„Důležité je, že kompostéry jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu, což nám umožnilo získat výhodnou dotaci ve výši 80 procent celkových nákladů, které činí 1,8 milionu korun,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

V rámci projektu došlo k pořízení 350 domovních kompostérů o objemu 445 litrů a 50 komunitních kompostérů o objemu 800 litrů. Ty budou distribuovány v průběhu června 2024 mezi obyvatele obvodu. Menší kompostéry jsou určeny obyvatelům rodinných domů, zatímco větší budou sloužit ve vnitroblocích mezi domy ke komunitnímu kompostování, které získává ve městech stále větší oblibu. Kromě samotných kompostérů obdrží zájemci také obracečku, jejíž využití urychluje proces vlastního kompostování.

„Smyslem celého nápadu je zvýšit motivaci obyvatel ke kompostování a ekologickému chování. Objem odpadu se neustále zvyšuje a na skládkách, či ve spalovnách často končí i materiál, který by mohl být po své proměně ještě využitý. V tomto případě například jako hnojivo na zahrádku v případě kompostérů u rodinných domů, ale také jako kvalitní substrát na veřejných plochách v obvodu,“ doplnil starosta.

Zahradní kompostéry jsou ideální možnost, jak snížit objem bioodpadu ve směsných nádobách na odpad a umožnit obyvatelům městského obvodu zužitkovat organický odpad přímo u svých domů. Mohou sami zpracovat kvalitní kompost, který pak mohou využít jako hnojivo pro květiny, zeleninu i pokojové rostliny. Kompostovat je možné různé druhy organického odpadu, včetně odpadu z ovoce, zeleniny, kávových zbytků a vybraných druhů rostlinného zahrádkářského materiálu.

„Kompostéry bezplatně zapůjčíme každému, kdo je na území našeho obvodu bude mít zájem využít. Po uplynutí doby udržitelnosti, což je pět let od finančního ukončení projektu, je vypůjčiteli přenecháme a formálně převedeme do jeho vlastnictví,“ uvedl starosta.

Díky dotaci získala radnice také štěpkovač na zpracování dřevního odpadu. Ten využijí zejména techničtí pracovníci radnice k rozřezání dřevních částí stromů a keřů k výrobě štěpky, kterou majitelé kompostérů mohou využít k provzdušnění kompostu.

Projekt zaměřený na kompostování nejenže podpoří udržitelné hospodaření v městském obvodu, ale také vytvoří silnější povědomí o ekologických praktikách a jejich výhodách. Obyvatelé Mariánských Hor a Hulvák tak budou moci aktivně přispět k ochraně životního prostředí a snížení množství odpadu v oblasti.