Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Nové parkovací karty na rok 2019 vydáváme už od 1. listopadu

Poslední změna: Čtvrtek 08.11.2018 12:25

Aby měli občané možnost zajistit si své karty včas, vydávání karet pro rok 2019 na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky bylo zahájeno s předstihem již 1. listopadu. Současné červené parkovací karty jsou platné pouze do konce letošního roku a na rok 2019 je potřeba vyřídit si parkovací kartu novou.

Podmínky a ceny parkovacích karet zůstaly stejné, fyzická osoba za kartu na první auto zaplatí pouze 240 korun, právnická pak 2400 korun za rok. Změnila se pouze barva „povolenky“, v roce 2019 budou mít rezidenti, tedy fyzické osoby, kartu světle modrou, právnické osoby pak kartu pro abonenty tmavě modré barvy. Stále platí, že na vyznačených stanovištích mohou v pracovních dnech mezi 7. až 18. hodinou a v soboty od 7 do 13 hodin parkovat pouze držitelé karet. Ostatní řidiči, kteří na vyhrazeném stání zaparkují, mohou být postiženi podle platných právních předpisů.

„Parkovací zóny se nám za dobu svého působení osvědčily a ukazuje se, že tento způsob regulace funguje. Pro nás je stěžejní ulevit lidem s trvalým pobytem v daných místech a vytlačit z oblasti řidiče, kteří zde nebydlí a v pracovních dnech svými auty zabírají volná místa místním obyvatelům,“ říká končící starostka obvodu Liana Janáčková, podle které je ale potřeba stále myslet na to, že držení karty nikomu automaticky nemůže garantovat volné místo pro zaparkování vozu v blízkosti domu, ve kterém bydlí. „Bohužel počet aut ve městě postupně stoupá a kapacita parkovacích míst je omezená. Na podněty občanů ale v rámci možností vždy reagujeme a snažíme se jejich problémy řešit,“ dodává Liana Janáčková.

Jak už mnozí majitelé karet vědí, potenciální držitele parkovacích karet lze rozdělit do dvou skupin. Jsou jimi rezidenti, což jsou fyzické osoby s místem trvalého pobytu v regulované oblasti nebo vlastníci nemovitostí s trvalým pobytem ve vymezené lokalitě města, s příslušným vztahem k vozidlu. Žadatel o tento druh karty musí auto buď přímo vlastnit, nebo musí být provozovatelem vozidla či jej užívat jako služební automobil k osobním účelům. Nárok na získání parkovací karty a svůj vztah k vozidlu musí každý zájemce prokázat potřebnými doklady – velkým nebo malým technickým průkazem, v případě služebního vozidla potvrzením o jeho užívání.

Druhou skupinou jsou pak tzv. abonenti. Jedná se o fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti vlastnící nebo provozující vozidlo. Podnikatel či společnost pak musí vůz vlastnit nebo provozovat. Může ale také případně být vlastníkem nemovitosti v dané oblasti, i když zde nemá trvalý pobyt. Nárok na získání karty opravňující k parkování a vztah k dopravnímu prostředku opět musí úřadu prokázat příslušnými dokumenty.

Bližší informace o dokumentech potřebných k vyřízení, ale také o dalších podmínkách pro vydávání parkovacích karet jsou k dispozici na webových stránkách www.marianskehory.cz v sekci Občan – potřebuji si vyřídit – doprava a komunikace – parkovací karty. V záložce pak zájemci naleznou metodiku pro výdej parkovacích karet, ve které zjistí vše potřebné, rovněž se zde dočtou, jaké doklady je nutné mít s sebou na radnici, aby si kartu
mohli vyřídit. Telefonní linka pro objednání a také pro získání podrobnějších informací o parkovacích kartách je 599 459 246.

Posledním dnem v letošním roce, kdy lze kartu na příští rok vyřídit, je 28. prosinec, v novém roce pak dále v běžných úředních dnech. „Karty na rok 2019 je ale možné vyřizovat v průběhu celého příštího roku. Když někdo z důvodu koupě nového vozu, případně změny trvalého bydliště do lokality, pro kterou platí regulované parkování, o kartu požádá například o prázdninách, uhradí pouze poměrnou část ročního poplatku,“ doplňuje Liana Janáčková.

Ceny parkovacích karet:

Počet   vozidel

Karta   „R“ (rezidentní)

Karta   „A“ (abonentní)

1.   vozidlo

240   korun/rok (20   korun/měsíc)

2400   korun/rok (200   korun/měsíc)

2.   vozidlo

2400   korun/rok (200   korun/měsíc)

4800   korun/rok (400   korun/měsíc)

každé   další vozidlo

4800   korun/rok (400   korun/měsíc)

9600   korun/rok (800   korun/měsíc)

Parkovací karty jsou vydávány na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v budově A na odboru místního hospodářství, Přemyslovců 63, v přízemí v kanceláři číslo 6 v běžných úředních hodinách.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »