Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

1/2 2024

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2024 je účinná nová obecně závazná vyhláška č. 16/2023, o místním poplatku ze psů. Změna se týká hlavně sazeb poplatků u rodinných domů, podnikatelů a osob s trvalým pobytem na městském úřadě

Nová obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Splatnost poplatku je i nadále nejpozději do 31. 3. daného roku. Poplatek lze uhradit hotově, nebo kartou v pokladně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Bezhotovostní platby je možné provést na číslo účtu 19-1649321399/0800 (v tomto případě je nutné zadat variabilní symbol, který je uveden na přihlášce psa), případně platbou kartou online prostřednictvím platebního portálu: https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi. Přesáhne-li poplatek výši jeden tisíc korun, může jej držitel psa zaplatit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná do 31. března a druhá do 30. září.

Za uhrazený poplatek dostanou majitelé psů sáčky na exkrementy svých čtyřnohých mazlíčků. V Mariánských Horách a Hulvákách nemusíte hledat speciální kontejnery pro psí exkrementy. Ty můžete vyhodit vždy do nejbližšího kontejneru určeného pro směsný odpad.

Přehled plateb pro rok 2024

                                                               

Za jednoho psaZa druhého a každého dalšího psa
Pes v bytovém domě: 1 300 Kč  1 950 Kč
Pes v rodinném domě:      200 Kč     300 Kč
Podnikatel:    1 300 Kč   1 950 Kč

Pes, jehož majitel je starší 65 let,

nebo je poživatel invalidního,
starobního, vdovského či

vdoveckého, nebo sirotčího důchodu:

   200 Kč    300 Kč

Osoba s adresou trvalého pobytu

na městském úřadě        

1 300 Kč 1 950 Kč