Nezapomeňte na poplatky za pejsky

23/3 2023

Upozorňujeme, že k poslednímu dni měsíce března jsou splatné poplatky za psy. Poplatek můžete uhradit hotově nebo kartou v pokladně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Nezapomeňte na poplatky za pejsky

Bezhotovostní platby je možné provést na číslo účtu 19-1649321399/0800 (v tomto případě je nutné zadat variabilní symbol, který je uveden na přihlášce psa), případně platbou kartou online prostřednictvím platebního portálu: https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi. Přesáhne-li poplatek výši jeden tisíc korun, může jej držitel psa zaplatit ve dvou stejných splátkách, přičemž první splátka je splatná do 31. března a druhá do 30. září.

 

Za uhrazený poplatek dostanou majitelé psů sáčky na exkrementy svých čtyřnohých mazlíčků. V Mariánských Horách a Hulvákách nemusíte hledat speciální kontejnery pro psí exkrementy. Ty můžete vyhodit vždy do nejbližšího kontejneru určeného pro směsný odpad.

 

Přehled plateb pro rok 2023

Za jednoho                 Za druhého a každého psa dalšího psa

Pes v činžovním domě           1 300 Kč                     1 950 Kč

Pes v srodinném domě           120 Kč                        180 Kč

Podnikatel                                500 Kč                        750 Kč

Pes, jehož majitel je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého, starobního
a zároveň vdovského (vdoveckého) a invalidního
a zároveň vdovského (vdoveckého) důchodu,
anebo poživatel
sirotčího důchodu                    200 Kč                        300 Kč