Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Na slovíčko s 1. místostarostkou Janou Pagáčovou

Poslední změna: Čtvrtek 23.05.2019 07:55

Jana Pagáčová, současná 1. místostarostka, není na mariánskohorské radnici žádný nováček. V zastupitelstvu pracuje už páté volební období, v tom předchozím působila zároveň jako místostarostka pro sociální oblast.

Můžete se čtenářů přesto představit?

V minulém funkčním období jsem měla na starosti odbor sociální péče a odbor sociálně právní ochrany dětí. Po říjnových volbách jsem byla zvolena do funkce 1. místostarostky městského obvodu, a kromě odboru sociální péče jsem dostala na starost odbor školství, kultury a volnočasových aktivit. Zde se věnuji převážně školství. Pravidelně se setkávám s ředitelkami našich příspěvkových organizací a snažíme se řešit problémy a hledat cesty, jak tuto oblast zlepšit nejen v technickém stavu a vybavení školských zařízení, ale i ve využití volného času dětí.

Jak vnímáte pozici ženy jako političky?

Osobně si myslím, že je jedno, jestli je v politice žena, nebo muž – vždy záleží na výsledku práce. Ale pokud bych se měla více zamyslet nad psychickými odlišnostmi muže a ženy, měla by být v politice vyváženost.  Žena je ve své přirozenosti empatická, umí se více vcítit do života obyčejných lidí. Muži umějí zase lépe analyzovat a nechybí jim rozhodnost. Je dobré, když jsou v politice zastoupeny obě strany, protože se mohou dobře doplňovat. V dnešní radě jsme dvě ženy a tři muži – není to tak špatné.

Když jste šla do voleb, čekala jste, že byste mohla znovu uspět?
Moc jsem si přála uspět, protože práce s lidmi a pro lidi mě baví, je zajímavá a je pořád co zdokonalovat. Děkuji všem, kteří mi pomohli toho dosáhnout.

Jak se vám pracuje v nové sestavě, která vzešla z podzimních komunálních voleb?

Věřím, že i když jsme z různých politických stran a hnutí, že se dokážeme domluvit, neboť všem nám záleží na prosperitě obvodu, a ne na prosazování osobních zájmů. A to je mé přání i pro všechny politiky.

Oblast sociálních věcí již pro vás není zcela nová, získala jste řadu zkušeností během minulého působení – co v ní tedy považujete za prioritní a co zajímavého chystáte? 

Co se týká mého resortu v oblasti sociální péče, tak ten je zaměřen hlavně na seniory. V minulém volebním období se nám podařila řada pěkných akcí, například jako první jsme zavedli službu Senior Expres, dále počítačovou učebnu a „kavárnu“, bezpečnostní tlačítka, senior park, a zvláště velmi oblíbené zájezdy pro naše seniory. V tomto roce bych chtěla v těchto akcích pokračovat. Kromě toho bych ráda navázala spolupráci s Moravskoslezským krajem, který úspěšně rozjíždí některé sociální projekty. Jedním z nich jsou takzvané  senior pasy, které lidé nad 55 let mohou získat. Senior pas je možné vyřídit v kterémkoliv Senior Pointu v Moravskoslezském kraji a využít tak řadu slev na kulturu, cestování nebo wellness. Novinkou je takzvaná obálka života, kterou bychom rádi zavedli pro všechny zájemce. Jedná se o speciální obálku, ve které jsou důležité informace o zdravotním stavu a kontakty na rodinu. Tato obálka je umístěna bezpečně na vnitřní straně ledničky v bytě seniora. Kdyby se cokoliv stalo, tato obálka poskytne záchranným složkám první důležité informace a v případě rychlého zásahu může přispět i k záchraně života. Rovněž bychom pokračovali v užitečných besedách s Policií ČR. V rámci těchto besed se mohou senioři dozvědět, jak se účinně chránit před zloději. Teď nedávno proběhla jedna taková beseda v knihovně Jiřího Trnky, četlo se tam z knihy „Černá kronika aneb ze soudních síní“, kterou naši senioři dostali jako dárek. Další tyto besedy ještě připravujeme.  

Jsou podle vás nějaké sociální služby, které je třeba rozšířit a podporovat? A naopak – které je možné na základě nějaké ekonomické úvahy redukovat?

Chtěla bych zřídit takzvanou právní poradnu na našem úřadě, která by umožnila lidem v jejich krizových životních situacích se zorientovat a nastínit vhodné řešení. V sociálních službách není co redukovat, spíše naopak. (smích)

Nově máte na starosti také školství, kulturu a volnočasové aktivity. Co v oblasti školství chystá obvod v následujících letech?

Kromě pravidelných ozdravných pobytů pro děti z mateřských škol, které pořádáme každý rok v několika turnusech, se nám v tomto roce podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje pro první stupeň ZŠ Gen. Janka na ozdravné pobyty v letech 2019 a 2020.  Rovněž se společně s panem starostou zabýváme možností instalování infrasaun do mateřských škol. Inspirovali jsme se již podobným projektem ve školkách v Ostravě, kde si tuto možnost pravidelného saunování pochvalují nejen děti, ale vítají to i jejich rodiče. Je to jedna z prevencí, co se týká onemocnění dýchacích cest u dětí, neboť náš obvod se nachází na území, které je podle monitorování nejvíce znečištěnou lokalitou města Ostravy. V létě nás čekají i stavební práce, z těch větších je to generální oprava zahrady MŠ Zelená a oprava vodovodních rozvodů v MŠ U Dvoru. Výhledově nás čeká rekonstrukce detašovaného pracoviště ZŠ Gen. Janka na ulici Klicperově, ale na to potřebujeme sehnat hodně financí, tak snad se to povede. 

Máte přehled o volnočasových aktivitách v našem obvodě? A jak hodnotíte pravidelné kulturní akce?

Myslím si, že velmi pěknou akcí se stal velikonoční jarmark, který rok od roku je stále více navštěvován. Letos byl poprvé na opraveném novém náměstí a mně osobně se moc líbil. Pak je zde akce adventní pletení věnců, a tento rok chceme poprvé v našem obvodě uspořádat i vánoční trhy. Kromě těchto větších akcí je zde plno drobnějších kulturních programů, které pořádají naše školky a škola, Kafíčko Vlaďky Dohnalové v pěkných prostorách knihovny a řada dalších, asi by to zabralo hodně řádků, všechny vyjmenovat. Pravidelné kulturní akce jsou velmi důležité, neboť se při nich naši občané mohou setkávat a společně prožívat pěkné chvíle.

A která z vašich povinností je vám nejmilejší nebo vás nejvíce baví?

Nejradši ze všeho oddávám a vítám nové občánky.  Stát u zrodu nového manželství je pro mě vždy radostná naděje.  Manželství a rodinu považuji za základ naší společnosti, neboť vychovává budoucí generaci. Z každé harmonické rodiny bychom se měli radovat a každá taková rodina si zaslouží hlubokou úctu. Vítání nových občánků je pro mě vždy dojemné, děti jsou naším pokladem a tím nejcennějším, co máme. Jsem šťastná, že nám s manželem bylo dopřáno vychovávat pět dětí a nyní se můžeme radovat ze čtyř vnoučátek, a doufám, že k nim přibudou i další.

Teď tedy trochu do soukromí: je něco, co se pro vás při práci na radnici změnilo? A jak vnímá vaši práci rodina?

Vnímám, že ve funkci 1.místostarostky mám méně času na soukromí, vyžaduje to mnohem více povinností. Naštěstí již mám dospělé děti a skvělého manžela, který je mi již 40 let oporou. Dobré rodinné zázemí je pro práci politika to nejdůležitější.

Víme o vás, že včelaříte. Co vás k takovému koníčku vedlo a jak dlouho ho provozujete?

K tomuto zajímavému koníčku mě přivedl manžel. Na chalupě jsme si pořídili včelstva, nakoupili knihy a začali jsme studovat život včel. Je to velmi zajímavé a po třech letech včelaření stále žasnu nad dokonalostí, jak je to v té přírodě zařízené. 

Je něco, co byste chtěla vzkázat našim obyvatelům – čtenářům?

Můžete mít zdraví, ale když nemáte dobré vztahy s rodinou a bližními, jste nešťastní. Můžete mít chabé zdraví, ale pokud žijete v milující rodině, jste šťastní. A to je moje největší přání pro naše občany, aby lidé dokázali mít mezi sebou pěkné vztahy. Vím, že je to někdy těžké, ale pokusme se aspoň o toleranci a snášenlivost. Pak se nám tady bude žít zase o něco lépe.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »