Na radnici ovládají čtyři pracovníci znakovou řeč

3/4 2012

S neslyšícími, nedoslýchavými či hluchoněmými dnes mohou lépe komunikovat úředníci z radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o zkvalitnění služeb a částečné odstranění komunikačních bariér, aby si neslyšící klienti vyřídili své záležitosti bez účasti tlumočníka.

Na radnici ovládají čtyři pracovníci znakovou řeč

S neslyšícími, nedoslýchavými či hluchoněmými dnes mohou lépe komunikovat úředníci z radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o zkvalitnění služeb a částečné odstranění komunikačních bariér, aby si neslyšící klienti vyřídili své záležitosti bez účasti tlumočníka. Jedná se o tyto pracovníky: Marcelu Kočovou z oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, Věru Lilekovou z oddělení sociálního poradenství, Lukáše Drlíka z oddělení sociálního poradenství a Petra Končeka z odboru výstavby, vodního hospodářství a zemědělství.