MŠ Zelená – Letitý maraton před cílovou rovinkou

21/6 2021

Popsaných stránek Zpravodaje na téma vytápění budovy MŠ Zelená bychom v archivu našli mnoho. Články, kterak jsme s parádou zrušili staré a zbudovali nové, moderní. Rodič odrostlého dítěte svraští čelo při vzpomínkách, jak to nové zlobilo a netopilo, opravovalo se, a dětem byla zima. Kolik financí padlo na opravy, v čem je problém, probíral se projekt, zhotovitel atd. O peripetiích s před lety nainstalovaným systémem vytápění s tepelným čerpadlem a elektrokotlem v MŠ Zelená zkrátka bylo napsáno mnoho, leč problém přetrvával.

MŠ Zelená – Letitý maraton před cílovou rovinkou

Jak ale s nadsázkou hlásá titulek, vypadá to, že se schyluje k závěrečnému spurtu. Starosta Jiří Vávra je totiž v soukromí dlouholetým profesionálem v oblasti vytápění, a už za svého působení v kontrolním výboru o potížích s vytápěním v MŠ Zelená věděl. Po nástupu do funkce starosty se tedy mimo jiné velmi záhy vypravil do školky, aby se v klidu a zevrubně seznámil s otopným systémem, jeho technickými podrobnostmi, problémy a přímo na místě od informovaných získal potřebné detailní informace. A protože jde o zařízení, které slouží dětem, rozhodl se konat.

Veškerá dostupná dokumentace byla posouzena autorizovaným odborníkem, aby s ohledem na skutečnost navrhl řešení, kterým by bylo možné odstranit potíže a zajistit řádný provoz otopného systému ve školce. Ing. Michal Havlíček, certifikovaný specialista, v závěrečné části posudku doporučuje celou technologii tepelného čerpadla a elektrokotle odstranit a připojit systém zpět k síti dálkového zásobování teplem. Potvrdil tak, že řešení, které starosta Jiří Vávra na základě letitých zkušeností navrhuje, je cestou k vyřešení dlouholetých problémů.

Následovala jednání starosty s provozovatelem a dodavatelem centrálního dálkového zásobování teplem, společností Veolia. Jednak na úrovni vedení společnosti na téma připojení školky k rozvodné síti, podmínek, ceny apod., jednak ale – vzhledem k dobré znalosti profesního prostředí – také s pracovníky v běžném provozu, kteří pomohli řešit detaily, včetně průzkumu a vyhledání vhodného místa, odkud by se mohlo připojení technicky realizovat.

Není potřeba zabíhat více do podrobností, podstatná je skutečnost, že se blíží konec velmi nepříjemné lapálie a v MŠ Zelená budou mít děti zase dostatek teplé vody a hezky teplo, cílová rovinka je na dohled.

Pražské vedení společnosti Veolia schválilo nejen připojení MŠ k distribuční soustavě firmy, ale potvrdilo, že připojení společnost provede na vlastní náklady, a to ve dvou fázích. Vzhledem k souvislostem, se kterými starosta obvodu vedení společnosti seznámil, provede Veolia v první fázi dočasné připojení, aby zajistila dětem teplo. Ve druhé fázi zajistí vytvoření potřebné projektové dokumentace, a po jejím schválení zrealizuje řádné definitivní připojení školky.

V rámci rozšiřování teplofikace v našem městském obvodu bude součástí projektu také připojení dalších obecních bytových domů k centrálnímu zásobování teplem, aby se našim obyvatelům zvýšil komfort bydlení.

V tuto chvíli probíhají veškeré potřebné přípravy k závěrečnému sprintu do cílové rovinky. Až se zima zeptá, co jsme dělali v létě, budeme se spolu s dětmi v MŠ Zelená spokojeně a v teple usmívat.