Mimořádná veterinární opatření pro chovatele drůbeže a ptactva z důvodu výskytu ptačí chřipky

5/1 2023

Mimořádné veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky ukládá chovatelům povinnost poskytnout obci informace o  chovaném ptactvu.

Mimořádná veterinární opatření pro chovatele drůbeže a ptactva z důvodu výskytu ptačí chřipky

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydala dne 03.01.2023 nařízení č.j. SVS/2022/172220-T (dále jen „nařízení“), kterým nařizuje mimořádná veterinární opatření za účelem zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy („ptačí chřipky“), dále jen „nákaza“.

Ohnisko vysoce patogenní ptačí chřipky se v Ostravě objevilo na konci prosince, až nyní ale byla nákaza potvrzena. V souladu s platnou legislativou byl vymezena ochranná pásma a v nich vydána mimořádná veterinární opatření s cílem zamezit šíření nákazy.

Povinností všech chovatelů nacházejících se na území ochranného pásma a pásma dozoru je vyplnit SČÍTACÍ LIST. Více informací pro chovatele naleznete v NAŘÍZENÍ

Vyplněný sčítací list můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu:   nebo jej odevzdat na podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Termín pro odevzdání sčítacích listů je 10. 1. 2023.

V případě dotazů kontaktujte paní Martinu Volfovou, tel. 599 459 223.