Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Městský obvod vytvořil podmínky pro zřizování vyhrazených parkovacích míst

Poslední změna: Středa 11.07.2018 08:57

Mariánskohorští radní schválili nová Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na komunikacích ve správě obvodu.

Možnost zřízení vyhrazeného parkovacího místa mají nově v Mariánských Horách a Hulvákách fyzické osoby, které mají trvalé bydliště nebo právo svědčící užívání prostoru sloužícího k bydlení, a to na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo sídlo či provozovnu na území našeho obvodu, jedná-li se o právnickou nebo fyzickou podnikající osobu. Dále dospělé osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, mají trvalé bydliště v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky, jsou vlastníci motorového vozidla nebo vozidlo vlastní člen rodiny, který má totožné trvalé bydliště s držitelem průkazu. Zřídit vyhrazené parkovací místo lze i pro nezletilou osobu, kdy motorové vozidlo vlastní zákonný zástupce se stejným trvalým bydlištěm.

Podrobné informace o obecných podmínkách, nákladech a průběhu užívání vyhrazeného místa mohou zájemci najít na těchto webových stránkách, v sekci „Občan - Potřebuji si vyřídit – Doprava a Komunikace“ zde.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »