Mariánské náměstí ožilo Sochařským sympoziem

1/8 2022

V červenci se na Mariánském náměstí pod širým nebem setkali umělečtí řezbáři z celé České republiky a uskutečnila se jedinečná akce, při které bylo vyrobeno deset dřevěných soch čertů a čertíků.

Mariánské náměstí ožilo Sochařským sympoziem

Umění a zručnost řezbářů mohli návštěvníci Sochařského sympozia na Mariánském náměstí sledovat přímo na vlastní oči. Přípravné práce byly zahájeny už v pátek 1. července, kdy s pomocí jeřábu organizátoři ustavili kmeny získané z pokácených kaštanů a připravili je pro řezbáře. V navazujícím víkendu pak za zvuku motorových pil, dlátek a brusek získaly sochy svůj konečný vzhled.

Deset uměleckých řezbářů pracovalo na deseti sochách z kaštanů přivezených z ulice Bendlovy. Naštěstí počasí se vydařilo a nebylo příliš horko, ale i tak to byla velmi náročná práce. Pro účinkující, ale i další hosty jsme proto na sobotní večer připravili neformální posezení u ohně s kytarou a písničkami. Pozvání přijalo kromě řezbářů i nemálo muzikantů z řad obyvatel obvodu. Vedle zpěvu a několika kytar se rozezněla flétna, mandolína, housle, kontrabas a náměstím se tak nesla výborná atmosféra,“ řekl starosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Po celý víkend bylo sochařské sympozium cílem pozornosti návštěvníků z řad veřejnosti, kteří postupně přicházeli obdivovat tvorbu řezbářů, fotografovali, natáčeli a sledovali, s jakou zručností řezbáři opracovávají kmeny a jak se jim sochy čertíků rodí pod rukama. Reagovali úsměvem a mnozí nešetřili slovy chvály a nadšení nad akcí a skvělým nápadem.

„Řezbáři tvořili sochy vždy z celého kusu kmene, nic k němu nelepili a nepřidělávali, a tak i pro ně to byl cenný zážitek, protože jak nám potvrdili, není vždy jednoduché takto velké kmeny získat. My jsme ty naše museli pokácet hlavně z bezpečnostních důvodů. V ulici Bendlově stromy rostly desítky let a svými kořeny postupně devastovaly základy okolních domů, proto bylo i s ohledem na jejich věk a nevyhovující zdravotní stav rozhodnuto o jejich odstranění,“ vysvětlil Patrik Hujdus s tím, že v budoucnu je plánována rekonstrukce této ulice, při které dojde znovu k výsadbě dřevin, tentokrát vhodnějším typem stromů.

Deset soch čertíků vzniklých na sympoziu bude po ošetření a impregnaci nainstalováno zpět do Bendlovy ulice na pařezy kaštanů z jejichž kmenů byly vytvořeny. Vznikne tak jedinečná expozice, která díky „čertovy uličky“ udělá část městského obvodu velmi zajímavou a Mariánské Hory se tak symbolicky přihlásí ke svému původnímu názvu, kdy byla osada v těchto místech nazývána Čertovou Lhotou.