Mariánské Hory a Hulváky se starají o městskou zeleň, jiní ji ničí

16/6 2020

Péče o zeleň Mariánských Horách a Hulvákách je záležitost, kterou je třeba zajistit každoročně, a to pokud možno samozřejmě v té nejvyšší kvalitě. Vždyť právě na úpravě trávníků i stromů z velké části závisí konečný vzhled každého města. Probíhá obvykle ve dvou vlnách, a to na jaře a na podzim.

Mariánské Hory a Hulváky se starají o městskou zeleň, jiní ji ničí

V rámci údržby zeleně obvod pečuje o bezmála 5500 stromů různého věku a druhové skladby, a 30 tisíc metrů čtverečních keřů. Záhony květin, tedy letniček i trvalek, zaujímají 5500 metrů čtverečních.

V druhé polovině dubna bylo vysazeno 31 stromů a osm keřů v hodnotě asi 150 tisíc korun. Pro srovnání – za loňský rok byly rámci péče o městskou zeleň v obvodu zasazeny dřeviny za přibližně 400 tisíc korun. Dále probíhala na jaře údržba veřejné zeleně, tedy sekání trávníkových ploch, likvidace plevelů a pletí v plochách veřejné zeleně ve městě. Nově vznikly například okrasné záhony na ulicích Kremličkově a E. Filly, kde v minulosti byly pouze travnaté pásy.

Většině obyvatel se výsadby líbí, avšak najdou se i jedinci, kteří záměrně stromy a keře poškozují, včetně těch nově vysazených, ničí a zcizují vysazené keře a trvalky ze záhonů.

„Poslední politováníhodnou událostí je záměrné poničení vzrostlého stromu v ulici Mojmírovců, který po vyvrácení uschl, a kuriózní situace vznikla v ulici Kaštanové, kde neznámý vandal nejenže odcizil trvalky ze záhonu, ale ty, které nepobral, alespoň poničil. Věřím ale, že si obyvatelé budou své výsadby hlídat a chránit je před vandaly. Radnice samozřejmě zajistí nápravu, ale jsou to zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by mohly být využity na další zkrášlování ploch. Jenom náhrada těchto dvou případů přijde na desítky tisíc korun,“ doplnil k celé události starosta Patrik Hujdus.