Mariánské Hory a Hulváky rozšiřují sběrná stanoviště pro nepotřebný textil

9/7 2024

Mariánské Hory a Hulváky rozšířily počátkem června počet stanovišť, kde je možné odkládat nepotřebný textil. K sedmi původním místům přibylo sedm nových stanovišť v ulicích Jasinkově, Fráni Šrámka, Bendlově, Šimáčkově, Tovární, Gen. Janka a Klicperově. Nyní budou mít občané k dispozici celkem čtrnáct stanovišť, kde mohou do speciálních bílých kontejnerů vkládat čistý a suchý nepotřebný textil, jako jsou veškeré oděvy a bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky.

Mariánské Hory a Hulváky rozšiřují sběrná stanoviště pro nepotřebný textil

Sběrné kontejnery na textil jsou určeny k druhotnému využití textilních materiálů. Suroviny získané z nich jsou poskytnuty zčásti charitativním organizacím a zčásti jsou předány k následné recyklaci. Použitím těchto sběrných kontejnerů na textil šetří obyvatelé životní prostředí. Odpadní část textilu by jinak skončila ve spalovně, a jeho tříděný sběr tak výrazně přispívá ke snižování uhlíkové stopy našeho obvodu. Tento krok také zajišťuje, že městský obvod Mariánské Hory a Hulváky splní povinnost sběru textilu, která začne platit od roku 2025.

Sběr textilu zajišťuje společnost Dimatex, která garantuje čistotu v okolí kontejnerů a pravidelný odvoz odpadu až dvakrát týdně. Díky pravidelnému svozu nedochází k nežádoucímu vyhazování textilu ven z kontejneru nepřizpůsobivými občany. Problém s nepořádkem u jediného kontejneru v ulici Korunní byl vyřešen tím, že tento kontejner byl nyní zařazen do dvou svozových tras, čímž se frekvence svozu zvýšila.

Provozovatel těchto kontejnerů je výrobcem inovativního materiálu Retextil, vyrobeného ze
z 95 % recyklovaného materiálu textilu a fólie. Tato surovina je využívána třeba k výrobě městského mobiliáře. V obvodu jsou to již například dvě pískoviště na dětském hřišti U Rakety či dvě lavičky a odpadní koš na zastávce MHD Daliborova a určitě přibudou další výrobky.

„Při seznámení s koncovým materiálem jsme byli nadšení tím, co se z něho dá vyrobit, a také samotnými výrobky. Myšlenka udělat z textilu lavičku je pro nás velmi zajímavá a dává nám smysl. Využití textilního recyklátu pro městský mobiliář je chytré řešení, které ukazuje smysluplnost třídění odpadu. Je to také motivační pro občany, kteří vidí skutečný výrobek, a příště, věříme, vyřazené oblečení odloží spíše do kontejneru než do běžné popelnice,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.

Velkou výhodou suroviny získané z textilu je její bezúdržbovost, vandaluvzdornost, ale i barevnost a textura samotných výrobků. Z ekologického hlediska recyklací a následným procesem využívání materiálu výrazně snižujeme uhlíkovou stopu. Tento ekologický přístup názorně ukazuje, jak se tříděním odpadu a jeho následným využitím významně snižuje dopad na životní prostředí. Zapojením se do tohoto procesu tak občané Mariánských Hor a Hulvák nejenže přispívají ke zlepšení životního prostředí, ale také pomáhají udržovat čistotu a pořádek ve svém okolí.