Mariánské Hory a Hulváky budou hospodařit s rozpočtem ve výši 309 milionů korun

25/1 2021

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet obvodu pro letošek ve výši 309 milionů korun, Tento rozpočet se může jevit v celkovém objemu finančních prostředků velmi pozitivně. V této částce jsou však zahrnuty převody nevyčerpaných finančních prostředků na investiční akce ve výši 34 milionů korun, které byly započaty v roce 2020 a dokončeny budou letos. Dále je zde 37 milionů korun z úvěru Komerční banky na opravy a modernizaci bytového fondu. Na investice bude vynaloženo v letošním roce přes 119 milionů korun.

Mariánské Hory a Hulváky budou hospodařit s rozpočtem ve výši 309 milionů korun

„Z důvodu propadu příjmů jsme byli požádáni statutárním městem Ostravou o redukci požadavku na finanční prostředky, jedná se o spolufinancování města na investičních akcích našeho obvodu pro rok 2021. Hledáme cesty, jak rozdíl pokrýt z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta Jiří Vávra.

Vedení obvodu počítá i s řadou menších, přesto důležitých akcí od běžných oprav obecních bytů přes opravy chodníků  po investice do zvelebování veřejného prostranství – například do rekonstrukce ulice Jahnovy, na dokončení přírodní učebny v atriu ZŠ Gen. Janka a zateplování dalších bytových domů.

„Tato ekonomicky složitá doba samozřejmě dopadá i na místní sportovní kluby nebo kulturní spolky a organizace. V rozpočtu na rok 2021 se podařilo zachovat potřebné prostředky na jejich podporu v dotačním programu obvodu. Nakonec se podařilo sestavit návrh rozpočtu, který je s ohledem na nejistou ekonomickou situaci reálný i opatrný, a zároveň zajišťuje plnění všech podstatných povinností a zájmů obvodu, včetně realizace většiny plánovaných investic,“ doplnil starosta Jiří Vávra.

 

Struktura příjmů:

  • daňové příjmy                                                                             21 565
  • nedaňové příjmy                                                                         133 419
  • kapitálové příjmy                                                                         400
  • přijaté dotace a převody                                                              89 672
  • konsolidace příjmů                                                                     -1 818
  • financování                                                                                  66 057

         Celkové zdroje:                                                                           309 295

Struktura výdajů:

  • Výdaje kapitálové                                                                         119 018 tis. Kč
  • Výdaje běžné                                                                                177 952 tis. Kč
  • Příspěvky příspěvkovým organizacím                                          11 325 tis. Kč
  • Dotační programy                                                                         1 000 tis. Kč

        Výdaje celkem                                                                             309 295 tis. Kč