Krematorium zvířat má své podporovatele i odpůrce

27/10 2021

Společnost Krematorium zvířat Brno se rozhodla v následujících letech otevřít krematorium zvířat i v Ostravě. Toto nové zařízení má vzniknout na ulici Mariánskohorská v blízkosti ostravských lagun. Podle slov ředitele společnosti Adama Voňavky bylo místo vybráno s ohledem na jeho výbornou dopravní dostupnost. 

Krematorium zvířat má své podporovatele i odpůrce

Budova s parkem v brněnském krematoriu

Ruku v ruce s projektem každého krematoria se objevují i obavy místních o životní prostředí. K lidem se v posledních dnech dostávají informace z různých letáků. Část veřejnosti, hlavně ti, kteří mají pejsky, a podobnou službu by uvítali s nápadem souhlasí, jiní z projektu mají z různých důvodů obavy. Abychom předešli šíření zkreslených informací, oslovili jsme přímo majitele společnosti, která má zájem zařízení vybudovat: 

V příštích letech plánujete postavit krematorium zvířat v našem obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Jak tento nápad vznikl a proč zrovna zde? 

Vybudovat krematorium zvířat v Ostravě máme v plánu již roky. Ostrava je poslední velké město v ČR, kde toto zařízení chybí. A zároveň se po mnoho let omlouváme ostravským klientům v Brně, že za námi musejí cestovat přes půl republiky. Lokalitu na Mariánskohorské ulici jsme vybrali proto, že je to všemi ostravskými směry dostupné místo. Zároveň se jedná o poměrně neupravenou krajinu vedle silnice a průmyslového areálu, daleko od lidských obydlí. Rádi přispějeme alespoň částečně k jejímu zvelebení.

A jak konkrétně může krematorium zvířat pomoci této specifické krajině v její revitalizaci? 

Pojem krematorium zvířat se občas zaměňuje s pojmem „spalovna“. Slovo spalovna však evokuje spíše velký průmyslový podnik na spalování tun odpadu. Krematorium zvířat, které postavíme, je architektem navržená moderní budova se špičkovým zázemím pro klienty. Okolo budovy máme v plánu vybudovat malý park s jezírkem lemovaný ušlechtilými stromy, takže areál krematoria zásadně redefinuje aktuální stav těchto pozemků.

Někteří místní obyvatelé se obávají zápachu a znečištění. Můžete nějak garantovat, že krematorium nebude dalším nepříjemným zdrojem emisí? 

Důvěryhodnost toho, co říkáme, bych rozdělil na dvě části. Ta první rovina je faktická a zde předkládáme data. Máme autorizované měření emisí z brněnského zařízení, kde se ani zdaleka neblížíme emisním limitům. Naše nejmodernější pec produkuje menší znečištění než běžný krbový komín. Toto potvrzuje i Krajský úřad ve svém závěru studie EIA, tedy že zařízení nemá významný vliv na životní prostředí. V té druhé rovině, dle mého názoru ještě podstatnější, se opíráme o náš provoz v Brně. Od svého vzniku máme za sebou přes 20 tisíc zpopelnění a s provozem či znečištěním jsme neměli nikdy žádný problém. Nemuseli jsme ani nikdy řešit udání inspekci životního prostředí.

Víme, že tato služba funguje relativně dlouho na západě, je podobně žádaná i u nás?

My z Krematoria zvířat Brno jsme v podstatě zakladatelé oboru v Čechách. Již od roku 2003 stavíme pomyslnou laťku úrovni této služby. A musím říct, že od té doby neustále rosteme, v posledních letech vysokým tempem. V Brně se u nás rozloučí se svým zvířátkem přibližně 20 % všech jejich majitelů. V Ostravě očekáváme to samé. Češi jsou milovníci zvířat a v tomto ohledu si myslím, že západ i předčíme. Nabízíme totiž velmi kvalitní službu s respektem a pochopením.