Konání sňatečních obřadů ode dne 11. května 2020

6/5 2020

S účinností od 11. května 2020 od 0:00 hodin je možné konat sňateční obřady do 100 osob. podrobné informace a termíny k uzavření manželství naleznete ZDE.

Konání sňatečních obřadů ode dne 11. května 2020

Pro účast na sňatečném obřadu je nutné, aby byla dodržována následující pravidla:
– účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba
jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší
než 100 osob,
– snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének,
– účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob,
– po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,
tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství.

Pokyny pro sňatečné obřady