Kolik nás již stál koronavirus

17/9 2020

Boj s nákazou covid-19 je nákladný nejen pro státní orgány, ale preventivní opatření proti koronaviru zatížily také rozpočty měst a obcí. Pocítil to rovněž městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, a to zvýšenými náklady na straně jedné a poklesem příjmů na straně druhé.

Kolik nás již stál koronavirus

O nejvýraznější částku přišel městský obvod kvůli snížení neúčelové investiční dotace na rok 2020, a to o pět procent (2,4 milionu korun), tedy prostředky, které plynou každoročně z daní a státního rozpočtu. Samosprávy velkou část peněz získávají z daní, které si podle rozpočtového určení daní mezi sebe rozdělují stát, kraje a obce. Je přitom jasné, že stát vybere na daních mnohem méně než před rokem.

Kromě toho obvod vynaložil další prostředky na různá preventivní opatření proti koronaviru, a naopak další náklady si musel přičíst například za odpuštění nájemného ve svých prostorech podnikatelům postiženým vládními nařízeními.

Jednou z položek výdajů byla třeba dezinfekce veřejných prostor, tedy zastávek, hřišť a společných prostor bytových domů či odpadkových košů, které prováděla odborná firma, a náklady na objednané práce dosáhly 127 tisíc korun. Další prostředky, které radnice vynaložila například na nákupy roušek či materiálu pro jejich ušití, nákup dezinfekce, dezinfekčních stojanů, bezdotykových teploměrů, 3D tiskárnu na výrobu štítů a řadu dalšího, se vyšplhaly na 882 tisíc korun.

Vedle výrazně zvýšených nákladů na obecní rozpočet jej zasáhl propad také na straně příjmů, přesahující další půl milionu korun. Vedení radnice se rozhodlo v maximální možné míře a jako jedni z prvních v Ostravě pomoci v době nouzového stavu místním podnikatelům výrazným snížením nájmů, v některých případech až o 100 procent.

„Samozřejmě šetříme. Díky tomu, že je obvod v dobré finanční kondici, naštěstí nemusíme přijímat nějaká dramatická opatření a zastavovat investice. Promítlo se to spíše do omezení množství veřejných akcí, které se z velké části stejně nemohly konat. Nebyly například Velikonoční jarmark, letní kino a počítáme například s omezením vánočního osvětlení,“ doplnil starosta Patrik Hujdus.

Sečteno, podtrženo: radnice se aktuálně musela vyrovnat s více než čtyř milionovým finančním propadem. Situace se však stále vyvíjí a je možné, že bude nutné přijmout další opatření.