Jarní výlet pro seniory je tady

11/5 2022

Vedení radnice opět připravilo výlet pro seniory z našeho obvodu. Tentokrát v měsíci květnu zavítáme na Hostýn a do Kroměříže, kde si prohlédneme Květnou zahradu.

Jarní výlet pro seniory je tady

Hned ráno vyrazíme ke známému poutnímu místu Svatý Hostýn, kam nás nahoru vyveze autobus. Je to nejvýše položené mariánské poutní místo na Moravě, viditelné už zdaleka díky rovinaté krajině úrodné Hané. Po tři století je cílem tisíců poutníků z blízkého okolí i vzdálenějších krajů. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie.

Stavba byla dokončena v roce 1748. Za oltářem se skrývá reliéf hostýnské madony a pod ním je zobrazena porážka Tatarů. Rovněž si během dopoledne můžeme v tomto malebném místě projít křížovou cestu, jejímž autorem je známý slovenský architekt Dušan Jurkovič, který při tvorbě zastavení vycházel z valašské tradice. Keramické obrazy vytvořili Joža Uprka a Jano Koehler. Tito dva umělci se podíleli na výzdobě i našeho kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách.

Ti zdatnější mohou navštívit i rozhlednu stojící na vrcholku Hostýna, která nabízí úchvatný výhled na Bystřici pod Hostýnem a vzdálenější rovinu Hané. V jednom z poutních domů bude pro nás připraven oběd. Poté bychom se vydali do nedaleké Kroměříže a navštívili Květnou zahradu, která je chráněnou památkou UNESCO.

Květná zahrada byla původně vystavěna v 17. století jako italská zahrada a už ve své době se stala proslulou propojením zahradní architektury a umění. Květná zahrada byla – a dodnes je – místem, kam se lidé chodí kochat krásou. Bude pro nás připravena prohlídka rotundy a v areálu je možnost i malého občerstvení.

Výlet se uskuteční ve dvou termínech, a to v úterý 24. května a ve čtvrtek 26. května 2022. Odjíždět se od radnice bude vždy v 7.30 hodin, návrat je plánován přibližně na 17. hodinu. Zájemci se mohou hlásit od úterý 17. května od 8 hodin na úřadě v prostoru před obřadní síní, kde na místě zaplatí poplatek 200 Kč za osobu.

Vzhledem k tomu, že na obou navštívených místech jsou pěší trasy, upozorňujeme zájemce na terénní náročnost. Věříme, že tento jarní výlet nám umožní opět prožít pěkné společné chvíle a poznat krásná místa na Moravě.

Jana Pagáčová,
místostarostka