Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotazníkové šetření prověří, jak lidé vnímají úřad

Poslední změna: Pátek 01.09.2017 13:02

Od zhruba poloviny září do poloviny listopadu se uskuteční dotazníkové šetření, jehož cílem je zjištění spokojenosti obyvatel našeho obvodu, ale nejen jich s prací úřadu. „V jiných městech a obcích v České republice probíhají podobná šetření běžně. Vedení radnic tak dostanou zpětnou vazbu k tomu, jestli jsou občané spokojeni s prací zaměstnanců, ale taky třeba s prostředím úřadu, komunikací navenek a tak dále. Rozhodli jsme se proto průzkum vyzkoušet i u nás. Doufáme, že se dozvíme objektivní hodnocení ze stran občanů, a uvidíme, co je dobré a co třeba ještě můžeme zlepšit nebo zefektivnit,“ říká starostka obvodu Liana Janáčková.

Dotazníky budou pro občany dostupné ve třech variantách. V tištěné podobě, kterou bude možné vyplnit doma, ale nutné odevzdat na některém ze sběrných míst, případně naskenovat a poslat na adresu zpravodaj@marianskehory.cz. Tištěná varianta dotazníků bude distribuována také prostřednictvím říjnového vydání Zpravodaje. Druhá verze dotazníku je převedena do elektronické podoby. Elektronický dotazník obsahem kopíruje ten tištěný, ale jeho odeslání je mnohem jednodušší. Stačí jen vyplnit on-line formulář a poslat. „Třetí variantu šetření provedeme přímo na radnici. Pravděpodobně v říjnu budou po dvě pondělí a dvě středy vždy po čtyřech hodinách stát u všech východů z budov zástupci radnice, kteří budou u sebe mít krátkou verzi dotazníku a budou žádat odcházející návštěvníky úřadu, zda by mohli dotazníky hned vyplnit. Získáme tak okamžitou zpětnou vazbu k návštěvě,“ vysvětluje starostka.

Vyplnění dotazníku je anonymní, hlavním cílem je zjistit objektivní názor občanů. Dotazníky budou vyhodnoceny do konce letošního roku. Shrnutí výsledků bude jednak předloženo radě městského obvodu, jednak bude také zveřejněno ve Zpravodaji, a to nejpozději v prvním čísle v příštím roce. „Dopředu děkujeme všem občanům, kteří se do dotazníkového šetření zapojí a zašlou nám své odpovědi. Je pro nás důležité zjistit, jak lidé vnímají práci úřadu,“ uzavírá starostka Janáčková.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »