Dotace Mariánských Hor a Hulvák na rok 2021 jsou rozděleny

1/4 2021

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky schválila rozdělení finančních prostředků žadatelům, kteří se přihlásili do „Dotační výzvy 2021“. V té bylo na projekty z oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným rozděleno celkem 500 tisíc korun.

Dotace Mariánských Hor a Hulvák na rok 2021 jsou rozděleny

Do výzvy se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří předložili 31 žádostí s celkovou požadovanou částkou 930.900 korun.

Na základě doporučení hodnotící komise se rada městského obvodu rozhodla podpořit celkem 19 žadatelů, přičemž maximální výše poskytnutých prostředků jednomu žadateli byla padesát tisíc korun.

Celkový výčet úspěšných podpořených projektů v „Dotační výzvě 2021“ naleznete pod příspěvkem níže.

Žadatel

Název projektu

Poskytnuto

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava

Dětský rybářský kroužek ČRS MS Ostrava – Mar. Hory

25.000 Kč

TJ Ostrava Mariánské Hory z.s

Dětská tenisová škola a podpora tenisového sportu TJ OMH

40 000 Kč

Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s

Podpora celoroční pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v oddílu

50 000 Kč

OKINAWA KARATEDÓ z.s.

Okinawské karate jako aktivita volného času dětí a mládeže, sportu, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

50 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

10 000 Kč

Adéla Voráčková/FO

Příprava a účast na mezinárodních závodech Spartan Race

35.000 Kč

BK Hladnov Ostrava, z.s.

Pravidelná sportovní činnost dětí v basketbalovém klubu BK Hladnov

20 000 Kč

Petr Lexa Přendík/OSVČ

Komentované vycházky Mariánskými Horami a Hulváky

10 000 Kč

Podané ruce - osobní asistence, o.p.s.

Kvalitní domácí péče s osobní asistencí

10 000 Kč

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.

Sociální služby Střediska VÝZVA pro obyvatele městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

10.000 Kč

Římskokatolická farnost Ostrava - Mariánské Hory

Prázdninový tábor pro děti

20 000 Kč

Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s.

Podpora celoroční činnosti skautského střediska Mariánské Hory.

45 000 Kč

1. SC Vítkovice

Celoroční chod florbalového klubu 1. SC Vítkovice

30 000 Kč

Petra Kolinke/FO

Hulváky dětem

5.000 Kč

1.Judo club Baník Ostrava, z.s.

Podpora celoroční činnosti 1. Judo clubu Baník Ostrava, z.s.

40 000 Kč

Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s.

Celoroční podpora činnosti SLPT Hlubina

10.000 Kč

Mgr. Jana Svatošová/OSVČ

Provoz tréninkového centra - Mariánské Hory

35 000 Kč

Pohybová všestrannost, z.s.

Sportovní olympiáda MŠ a ZŠ obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2021

40 000 Kč

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ostrava - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208

Den rodiny

15 000 Kč