ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ PROVOZU 15. - 19. 12. 2022

13/12 2022

Vážení občané,

Z důvodu nutné technologické odstávky agendového systému dojde ve dnech 15. - 19. prosince 2022 k částečnému omezení provozu na pracovištích úřadu a omezení on-line služeb.

ČÁSTEČNÉ OMEZENÍ PROVOZU 15. - 19. 12. 2022

Platby v agendách stavební úřad, poplatky za psa, občanskosprávní přestupky, bytová agenda, rybářské a lovecké lístky, hřbitovní agenda, pronájmy nebytového majetku bude možno přijmout výhradně v hotovosti. V případě nutnosti provedení úhrady je nezbytné disponovat všemi podklady pro platbu – zejména částka, variabilní symbol.

Platební brána

Platební brána města https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/platebni-brana bude mimo provoz, pro on-line úhradu je tedy nutné využít bankovní převod. (Platební brána bude nedostupná od 14.12. 18.00 hodin do 19.12.2022 6.00 hodin)

Nahlížení do spisu bude omezeno. Nebude možno zjistit stav úhrad a nedoplatků ve výše uvedených agendách. Podání a žádosti budou přijaty, nelze však vydat rozhodnutí či další dokumenty na místě. V případě nutnosti vydání dokumentů Vám mohou být tyto zaslány později poštou.

Matrika

Nebude možno vydat doklady ve věci matričních událostí na místě – rodný list, oddací list, úmrtní list.

Parkovací karty

Nebude možno vydat parkovací kartu na místě, bude přijata žádost a karta vám bude zaslána poštou nebo dohodnuto následné převzetí na místě. 

Rybářské a lovecké lístky

Nebude možno vydat rybářský a myslivecký lístek na místě, bude přijata žádost a lístek vám bude zaslán poštou nebo dohodnuto následné převzetí na místě.

 

Pokud je to možné, zvolte prosím osobní návštěvu úřadu v jiný termín.

 

Děkujeme za pochopení.

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky