Základní školy

Základní škola Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, p. o.

ředitelka: Mgr. Šárka Fehérová
kontakt: 596 634 243
e-mail: reditelnaZS@zsgenjanka.cz
web: www.zsgenjanka.cz
školní jídelna: 

596 632 586