Dětská skupina Jesličky

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřídil dětskou skupinu s názvem Jesličky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku 1 až 3 roky.


"Rádi
bychom pomohli mladým rodinám s dětmi, aby se maminky nebo tatínkové, kteří se starají o malé děti, mohli co nejdříve vrátit zpět do práce," řekla starostka obvodu Liana Janáčková.

Finanční náklady na umístění dětí do dětské skupiny jsou ve srovnání se soukromými jeslemi minimální. Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za pobyt dítěte v Jesličkách zaplatí měsíčně 1500 korun plus stravné, další Ostravany vyjde měsíční poplatek na 3 tisíce. 

Jesličky zahájily provoz v pondělí 2. května 2016 a nacházejí se ve stejné budově jako Mateřská škola Gen. Janka na ulici Gen. Janka 1/1236 v Mariánských Horách. 

Kontaktní osoba: Šárka Bečáková, tel.: 720 951 072, 720 951 073, 605 464 443                      e-mail:

Webové stránky Jesliček najdete ZDE.

Ke stažení:
 
 
 

Informace o projektu 

1. Identifikace projektu

Registrační číslo:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002124

Název projektu: Dětská skupina “Jesličky“ 

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:

Gen. Janka 1/1236, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Kapacita zařízení péče o děti: 24

Typ zařízení péče o děti předškolního věku:

Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

3. Účel dotace:

Účelem dotace je provoz zařízení péče o děti předškolního věku v rámci realizace projektu specifikovaného v úvodní části tohoto Rozhodnutí. 

4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu:

Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě: 

  • datum zahájení realizace projektu: 1. 5. 2016  
  • datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 30. 4. 2018