DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2020

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 29. schůzi konané dne 13. 1. 2020 pod č. usn. 1060/RMOb-MH/1822/29 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2020 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2020 (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 02.03.2020 do 09.03.2020. Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat na předepsaných formulářích včetně všech příloh a zároveň je nutno zaslat požadované soubory e-mailem administrátorovi dotačního programu dle Zásad.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2020“ činí 500.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 1.000 Kč.

Bližší informace a formulář žádosti je možno získat:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor školství, kultury a volnočasových aktivit
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 17 (1. patro)

tel.: 599 459 211,
mobil: 720 979 180
e-mail: kunovjanek@marianskehory.cz¨

web: www.marianskehory.cz

 

Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2020

ŽÁDOST o poskytnutí dotace v rámci Dotační výzvy roku 2020

Položkový rozpočet projektu

Čestné prohlášení o bezdlužnosti

Smlouva o poskytnutí dotace

Formulář pro vyúčtování dotace

Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH

Rady a tipy pro podání žádosti

Rady a tipy pro podání vyúčtování dotace


Mimořádné dotace


Vyúčtování poskytnuté mimořádné účelové neinvestiční dotace

Rady a tipy pro podání vyúčtování přidělené mimořádné účelové neinvestiční dotace

 

Výsledky Dotační výzvy roku 2020