Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vyplňte dotazník a vyjádřete tak svůj názor na práci úřadu

Poslední změna: Pátek 08.09.2017 14:08

Od pondělí 11. září do čtvrtka 16. listopadu do 14 hodin se uskuteční dotazníkové šetření mapující spokojenost občanů obvodu, ale nejen jich, s prací našeho úřadu. O tom, v jaké formě bude dotazníkové šetření probíhat, byli občané informováni v zářijovém čísle Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák, ale také prostřednictvím webových stránek.

Tištěné podoba dotazníků, kterou bude možné vyplnit doma, bude k dispozici v budovách radnice, vyjde rovněž v říjnovém vydání Zpravodaje. Tuto verzi dotazníku si také můžete níže stáhnout a vytisknout. Dotazníky je nutné odevzdat do k tomu určené sběrné urny na podatelně úřadu (Přemyslovců 63, přízemí budovy A), nebo případně naskenovat a poslat na adresu zpravodaj@marianskehory.cz.

Elektronická podoba dotazníku je totožná s tou tištěnou. Stačí jen vyplnit on-line formulář a poslat.

Tištěná verze dotazníku:
Dotazník spokojenosti občanů (.doc)
Dotazník spokojenosti občanů (.pdf)

On-line verze dotazníku:
Dotazník

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »