Mariánské Hory a Hulváky mají svůj obvodní parlament dětí a mládeže

3/5 2024

Na podzim loňského roku se začala v našem městském obvodu psát nová kapitola participativní demokracie. Byl založen Parlament dětí a mládeže obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který otevřel dveře našim mladším občanům k aktivní účasti na veřejném dění.

Mariánské Hory a Hulváky mají svůj obvodní parlament dětí a mládeže

Žákovské parlamenty se staly běžnou součástí školního prostředí, fungují jako prostředníci mezi žáky a vedením školy, zasazují se o zlepšení prostředí a vztahů ve školách. V duchu této tradice se v roce 2007 ve spolupráci se Střediskem volného času Korunkou a statutárním městem Ostravou, jako jeden z prvních v republice, zrodil i Parlament dětí a mládeže Ostrava, tvořený dětmi a mladými lidmi z našeho města. Tato iniciativa se snaží hájit zájmy mládeže v Ostravě a okolí, a také pro své vrstevníky tvořit nejrůznější obohacující akce i další projekty.

Dalším krokem vpřed bylo vytvoření mládežnických organizací na úrovni městských obvodů. A právě v našem obvodu Mariánské Hory a Hulváky se v říjnu minulého roku zrodil parlament mládeže, díky spolupráci mezi SVČ Korunkou a městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky.

„V obvodním parlamentu se mohou děti zapojit do veřejného dění v našem městském obvodu. Abychom znali jejich potřeby a měli možnost reagovat na podněty, které od nich dostaneme. Nejen školní parlament, ale i dětský obecní parlament proto budeme rádi podporovat a pro jeho aktivitu poskytneme vše, co bude potřeba a co bude možné,“ uvedl ke vzniku aktivity starosta Patrik Hujdus.

Členové této organizace mají jedinečnou příležitost komunikovat s osobami s rozhodovací pravomocí, tvořit projekty pro ostatní žáky a podílet se na rozvoji našeho obvodu. První týdny činnosti byly věnovány vzdělávání členů dětského parlamentu, aby získali základní povědomí o tom, jak parlament a jeho procesy fungují. Nicméně již před Vánocemi děti zorganizovaly první dvě akce, a to Mikulášské odpoledne a pečení vánočních perníčků pro seniory z Domova Iris.

V březnu se uskutečnilo setkání zástupců obvodního parlamentu dětí a mládeže se starostou Patrikem Hujdusem. Společně diskutovali o poslání dětského parlamentu a o tom, jak může obvod Mariánské Hory a Hulváky podpořit jeho činnost. Účastníci setkání se dohodli na sérii besed, na kterých děti budou moci vyplnit pocitové mapy, tedy například místa, kde se cítí, či necítí bezpečně, pojmenovat svá přání a připomínky směřující k mariánskohorské radnici. Také společně připraví participativní rozpočet určený mladé generaci, která v něm navrhne, co by si v obvodu přála zlepšit a realizovat.

„My jsme za celou aktivitu nesmírně rádi. Nejenomže děti vytvářejí aktivity samy pro sebe a vzdělávají se, ale jsou pro nás dospělé také zdrojem informací. My si v rámci rutiny často něčeho nemusíme všimnout, třeba že to, co jsme pro ně v dobré víře vymysleli, není zrovna nejlepší nápad, a díky nim a jejich podnětům můžeme vidět obvod také jejich očima, případně si všimnout věcí, které nám mohly uniknout,“ doplnil starosta.

Členem Parlamentu dětí a mládeže Mariánských Hor a Hulvák se může stát každý žák 6. až 9. třídy, který má trvalé bydliště v našem městském obvodu. Stačí přijít na setkání, které se koná každý čtvrtek v čase od 14.30 do 16.30 hodin v prostorách SVČ Korunka na adrese Korunní 699/49. V případě zájmu se můžete také ozvat e-mailem na adresu: predseda@pdmmo.cz.