Volba prezidenta České republiky

Informování voličů o druhém kole volby prezidenta republiky České republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky nezískal v prvním kole volby prezidenta republiky nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů potřebných ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby v těchto dnech:

v pátek dne 27. ledna 2023 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

v sobotu dne 28. ledna 2023 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání volby jsou volební místností jako v prvním kole volby.  Oznámení o době a místě konání volby je zveřejněno na úřední desce úřadu a v prosincovém Zpravodaji.

Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volebních místnostech.

Právo volit prezidenta republiky ve 2. kole volby má státní občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby dosáhl věku 18 let.

Voličské průkazy:

V pátek 20. ledna 2023 do 16. 00 hodin může volič doručit žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky. Osobně může předat žádost do středy 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

I ve 2. kole může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, úřad městského obvodu a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Kontaktní pracoviště pro volby:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství, budova A

Mgr. Karin Třaskošová, vedoucí odboru, tel. 599 459 278, mobil 725 831 302

Jana Langerová, komplexní volební agenda, tel. 599 459 243, mobil 607 048 575

Volební mail: volby@marianskehory.cz

 

Kontaktní pracoviště pro seznamy voličů a voličské průkazy:

Úřad Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 63/224, odbor vnitřní správy a školství, budova A, kancelář evidence obyvatel, přízemí

Renata Lepciová, tel.  599 459 206

Mgr. Alena Michelová, tel. 599 459 213

Mobil: 725 117 537

Mail: lepciova@marianskehory.cz, michelova@marianskehory.cz

 

Další informace a metodika je zveřejněna na webových stránkách ministerstva vnitra - www.mv.cz /informační servis/volby.