Kurz bojové sebeobrany pro veřejnost

PŘIHLÁŠKA na COMBAT SELF DEFENSE

Hlasující v participativním rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na webu www.radniceprolidi.cz rozhodli, že Kurzy bojové sebeobrany pro veřejnost se staly vítezným projektem v internetovém hlasování. Proto nyní mají mariánskohorští obyvatelé možnost se bezplatně kurzu zúčastnit.

Absolvováním kurzu získáte zvýšení pocitu bezpečí a schopnost zvládat vybrané situace v případě napadení jinou osobou. Vše je realizováno pod dohledem zkušených instruktorů, účastníci budou proškolení také o zákonném použití prvků sebeobrany v případě svého ohrožení či ohrožení jiných osob. Pro účastníky je zajištěn pitný režim a doplnění kalorického výdeje. Všichni účastníci si odnesou spoustu užitečných rad a nabyté dovedností jim budou nápomocny při překonávání nevšedních problémů či překážek, o kterých se doposud domnívali, že nejsou řešitelné.

Pokud máte o bezplatné absolvování kurzu zájem, kontaktujte pana Roberta Hegra na této e-mailové adrese robert.hegr@centrum.cz

Upozorňujeme zájemce, že kapacita kurzů je omezená, je nutno vyčkat na zpětný e-mail o zařazení do programu (zavisí na celkovém počtu zájemců, pořadí přihlášky a počtu dalších zájemců o konkrétní termín). Děkujeme za pochopení.


Souhlas se zpracováním a evidováním osobních údajů podle zák. č. 101/2000 sb.

Souhlasím s tím, aby mé poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a evidovány výhradně pro potřeby konaných kurzů bojové sebeobrany pro veřejnost „COMBAT SELF DEFENSE" a to po nezbytně nutnou dobu dle ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb, jakož i ve smyslu nařízení EU 2016/679 (GDPR), jenž nabyl účinností dne 25. 5. 2018.


Místa konání kurzů: Fit&Fun studio, Tovární 486/7, Ostrava – Mariánské Hory

Informace o vhodném oděvu a dalším vybavení získají účastníci při potvrzení jejich přihlášky.