Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Volba prezidenta České republiky

Poslední změna: Pondělí 15.01.2018 15:07 by Adamczyk Miroslav

Informování voličů o druhém kole volby prezidenta republiky

Vzhledem k tomu, že žádný z kandidátů na prezidenta republiky nezískal v prvním kole volby prezidenta republiky nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů potřebných ke zvolení, uskuteční se druhé kolo volby v těchto dnech:

v pátek dne 26. ledna 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

v sobotu dne 27. ledna 2018 v době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání volby jsou volební místností jako v prvním kole volby. Hlasovací lístky obdrží voliči přímo ve volebních místnostech.

Do pátku 19. ledna 2018 může volič doručit žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky. Osobně může předat žádost do středy 24. ledna 2018.

I v druhém kole volby mohou voliči ze závažných, zejména ze zdravotních a rodinných důvodu, požádat o hlasování do přenosné volební schránky a to telefonicky na čísle 607 048 575 nebo 599 459 216 nebo ve dnech volby přímo okrskovou volební komisi.

III.  Zaměstnanci úřadu na úseku voleb:

Organizace voleb:
Mgr. Pavla Uhrová, tajemnice úřadu, 599 459 207, 602 850 581, volby@marianskehory.cz, kancelář č. 13a, 1. poschodí, budova A

Volební agenda (okrskové volební komise, hlasovací lístky, organizace volebních dnů):
Jana Langerová, 599 459 216, 607 048 575, volby@marianskehory.cz, kancelář č. 21, 1. poschodí, A

Seznamy voličů, voličské průkazy:
Renata Lepciová, odbor vnitřních věcí, 599 459 206, lepciova@marianskehory.cz, kancelář č. 2, přízemí, budova A

Přílohy:

  1. Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
  2. Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
  3. Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky
  4. Telefonní seznam volebních místností

     

 

Odkazy:

www.mvcr.cz

www.kr-moravskoslezsky.cz

www.volby.cz

www.czso.cz

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »