Senior Expres

Služba radnice pro občany Mariánských Hor a Hulvák.

Komu je služba určena?

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zřídilo SENIOR EXPRES pro občany starší 65 let a držitele průkazů ZTP a ZTP/P.  Službu je možné využít v rámci celé Ostravy na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace, na úřad atd. Cestující musí mít trvalý pobyt na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, přičemž tuto skutečnost dobrovolně prokáže osobním dokladem při nástupu do vozidla řidiči.

Kolik zaplatím při jízdě?

Cestující uhradí řidiči SENIOR EXPRES za každou jednu jízdu v jednom směru částku ve výši 20 Kč. Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut a v takovém případě může cestující využít dopravy zpět bez úhrady zpáteční jízdy. Pokud čekací doba délku 15 minut přesáhne, řidič na cestujícího nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejně, tj. částkou ve výši 20 Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky jako na cestujícího. Pouze doprovod držitele průkazu ZTP a ZTP/P má jízdu zdarma.

Kdy mohu službu využít?

V pracovní dny pondělí až pátek od 7 do 15 hodin a to až 4x za měsíc. 

Jaké informace si mám připravit před objednáním?

Počet přepravovaných osob
Jméno a příjmení přepravovaných osob
Datum narození  přepravovaných osob
Adresu trvalého bydliště přepravovaných osob
Datum a přesný čas místa nástupu
Místo výstupu
Vlastní telefonní číslo

OBJEDNEJTE SI

od pondělí do čtvrtka od 8 do 14 hodin, v pátek od 8 do 11 hodin na telefonním čísle 599 459 222 (kancelář prvního kontaktu) nejpozději 1 den před plánovanou jízdou, nejdříve vždy do konce následujícího měsíce.