Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor vnitřních věcí

Poslední změna: Čtvrtek 14.06.2018 10:24 by Valenta Karel Miroslav Adamczyk

Odbor vnitřních věcí vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti na úseku: matriky, přestupků, evidence obyvatel, přihlašování občanů k trvalému pobytu,  dále provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů, zajišťuje služby Czech POINTu a plní úkoly stanovené zákonem o volbách, o krajském referendu a o občanských průkazech.
V samostatné působnosti odbor vnitřních věcí zabezpečuje zejména činnosti ve věcech místního referenda, úřední desky, pojmenování ulic a veřejných prostranství, spisové  a skartační služby, a  dále vykonává občanské obřady a slavnosti.

Mgr. Alena Michelová
vedoucí odboru
599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »