Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dotační výzva pro rok 2019

Poslední změna: Úterý 12.02.2019 12:58
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 7. schůzi konané dne 4. 2. 2019 pod č. usn. 0214/RMOb-MH/1822/7 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2019 a schválila Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2019 (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů, které podají svou žádost v termínu od 15.03.2019 do 22.03.2019. Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat na předepsaných formulářích včetně všech příloh a zároveň je nutno zaslat požadované soubory e-mailem administrátorovi dotačního programu dle Zásad.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2019“ činí 500.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 1.000 Kč.

Bližší informace a formulář žádosti je možno získat:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
odbor školství, kultury a volnočasových aktivit
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 34 (1. patro)

tel.: 599 459 211,
mobil: 720 979 180
e-mail: kunovjanek@marianskehory.cz¨
web: www.marianskehory.cz

Zásady (podmínky) pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2019
ŽÁDOST o poskytnutí dotace v rámci Dotační výzvy roku 2019
Položkový rozpočet projektu
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
Smlouva o poskytnutí dotace
Formulář pro vyúčtování dotace
Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH
Rady a tipy pro podání žádosti
Rady a tipy pro podání vyúčtování dotace

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »