Kotlíková dotace

Poslední možnost výměny starého kotle za nový – kotlíková dotace 3. výzva

Letošní třetí výzva kotlíkových dotací je definitivně poslední možností na výměnu starého kotle za nový s příspěvkem státu, kraje a města.

„S příspěvkem města Ostravy můžete získat dotaci až do výše 145 tisíc korun, což by mělo pokrýt veškeré náklady na výměnu kotle. Je to jedinečná příležitost, jak kotel vyměnit prakticky zdarma,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová a zdůraznila, že další kotlíkové dotace v budoucnu už nebudou.

„Domácnosti si mohou namísto starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva v rámci kotlíkové dotace pořídit kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Dotaci zároveň využijí na úpravu spalinové cesty a s tím spojené stavební práce, případné pořízení akumulační nádoby, projektovou dokumentaci, zhotovení plynové přípojky, zkoušky a testy zařízení,“ upřesnila náměstkyně Šebestová.

Zaměstnanci Krajského úřadu MSK a Magistrátu města Ostravy podají zájemcům komplexní informace o kotlíkových dotacích na dvou seminářích, které se konají na ostravském magistrátu 8. a 15. dubna vždy v 15.30 hodin v sále zastupitelstva.

Zájemci o kotlíkovou dotaci získají informace v kontaktním informačním místě. Bližší údaje o jeho umístění a otevírací době zveřejníme na  www.ostrava.cz a www.zdravaova.cz.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Domácnosti, které stále ještě nevyměnily starý kotel na uhlí za moderní na plyn či biomasu nebo za tepelné čerpadlo, mají nejvyšší čas zbystřit. Ministerstvo životního prostředí spouští třetí vlnu kotlíkových dotací na výměnu starých kotlů, jejichž povolený provoz skončí v září 2022.

Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle budou nadále podporovány. Na jejich pořízení je možné získat dotaci, jejíž výše bude záviset na typu zařízení, až 120 tisíc korun. Mezi výdaje je možné zahrnout i náklady na pořízení zdroje i instalaci a náklady na novou otopnou soustavu či její regulaci. Oproti předchozím kotlíkovým dotacím již nebudou podporovány kotle na spalování uhlí ani kotle kombinované.

Žadatelům navíc jednorázovým příspěvkem 7,5 tisíce korun přispěje kraj a dalšími 7,5 tisíce korun přispěje ministerstvo životního prostředí žadatelům z Moravskoslezského kraje, z důvodu tzv. prioritního území. Město Ostrava pomůže částkou 10 tisíc korun a radnice městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se také každému zájemci rozhodla přilepšit částkou 10 tisíc korun. Ve výsledku je tak možné dosáhnout na dotaci ve výši až 155 tisíc korun.

Vzhledem k tomu, že kotlíkové dotace jsou vypláceny zpětně, a ne každý občan má k dispozici patřičnou sumu na výměnu zdroje tepla, pomůže městský obvod Mariánské Hory a Hulváky zájemm získat bezúročnou půjčku ve výši až 200 tisíc korun i s podá-ním žádosti o kotlíkovou dotaci,“ říká starosta obvodu Patrik Huj-dus. Žadatelé tak dostanou celou částku na pořízení nového kotle předem. Po jeho pořízení se od dluhu odečte přiznaná dotace na kotel, a zbývající částku tak začnou žadatelé bezúročně splácet.

Na plynový kotel můžou lidé získat příspěvek maximálně 95 tisíc. U kotle na biomasu s ruč-ním přikládáním půjde o nejvýše 100 tisíc a u automatického kotle na biomasu to bude maximálně120 tisíc korun. To je také částka, kterou můžou lidé maximálně dostat na tepelné čerpadlo. Díky bezúročné půjčce, kterou každému zájemci pomůžeme vyřídit, dosáhnou na zcela nový kotel i zájemci bez jediné našetřené koruny. Radnice jim navíc zajistí na své náklady služby energetického specialisty, který poradí s typem kotle a jehož posudek a podpis musí být přiloženy k žádosti o dotace,vysvětluje předsedkyně investiční komise Liana Janáčková, která má celý projekt na starosti.

V této souvislosti prosíme občany našeho obvodu, aby svůj zájem o bezúročnou půjčku na-hlásili tazatelům agentury RE-SPOND, kteří je v nejbližších dnech navštíví, případně poslali e-mail na janackova@marians-kehory.cz, nebo zavolali na telefonní číslo 602 533 999, a to do konce února letošního roku. Bližší informace budou také zveřejněny na webových stránkách www.marianskehory.cz.

„V průběhu měsíců dubna a května připravuje Magistrát sta Ostravy seminář, který zájemce seznámí podrobně s jednotlivými kroky celého procesu. ihlášené zájemce o dotaci pak budeme o přesném termínu osob- informovat,“ dodává Liana Janáčková.

Výše podpory:

  • 75 procent způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tisíc korun
  • 80 procent způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun
  • 80 procent způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle pouze na biomasu nebo tepelného čerpadla, nejvýše však 120 tisíc korun.