Veřejné zakázky malého rozsahu

Níže jsou uvedeny probíhající veřejné zakázky malého rozsahu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zveřejněné na webových stránkách dle čl. VI směrnice MOb MHaH č. 30/2021, o veřejných zakázkách, účinné od 1. 5. 2021. Nejedná se o profil zadavatele ve smyslu vyhlášky č. 260/2016 Sb.

Profil zadavatele je přístupný zde https://nen.nipez.cz/profil/0084545110.

 

Název zakázky

Datum zveřejnění

Termín pro podání nabídky

Zadávací dokumentace

 Vzorové zveřejnění

 07.05.2021

 01.08.2028