Oddělení kanceláře vedení

Řeší:

Postavení a základní úloha oddělení

Vedoucí odboru: Hana Franková, MPA


1. Oddělení jsou svěřeny níže uvedené činnosti. Jedná se o činnosti vyplývající z působnosti městských obvodem dané statutem, zvláštními zákony a činnosti, jež jsou zapotřebí k plnění úkolů svěřených úřadu
2. oddělení vykonává v členění podle statutu činnosti na úsecích,
- Kultury
- Volnočasových aktivit.

Kontakty

Hana Franková, MPA
asistentka, pověřená vedením KVR