Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Ztráta a odcizení občanského průkazu

Poslední změna: Čtvrtek 12.10.2017 13:53

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráta a odcizení občanského průkazu

 2. Základní informace k životní situaci

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky vydává potvrzení o občanském průkazu při:

  • ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu,
  • zadržení neplatného občanského průkazu,
  • odevzdání občanského průkazu v zákonem stanovených případech.

   O vydání občanského průkazu lze od 1.1.2012 požádat pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1-22 nebo u Ministerstva vnitra. Úřad s rozšířenou působností pro Ostravu k podání žádosti o občanský průkaz: Magistrát města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava (naproti hotelovému domu Jindřich).

  Od 1.7.2018 se ruší vydávání občanských průkazů typu "Blesk" s dobou platnosti 1 měsíc z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Tento typ občanského průkazu se bude vydávat pouze v souvislosti s výkonem volebního práva.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu může:

  • držitel občanského průkazu,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let,
  • opatrovník nebo jiný zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím. Dále je občan povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu s rozšířenou působnosti nebo matričnímu úřadu, že nastaly výše uvedené skutečnosti. V případě odcizení občanského průkazu lze tuto skutečnost ohlásit též policii.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Občan nahlásí ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu osobně.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Potvrzení o občanském průkazu vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad. Policie České republiky vydává toto potvrzení pouze v případě, že je jí nahlášeno odcizení občanského průkazu nebo při zadržení občanského průkazu, příp. je jí odevzdán nalezený občanský průkaz.

  V zahraničí lze ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu, příp. jeho nález, ohlásit nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odbor vnitřních věcí, přízemí, kanc. č. 2 a 3

  Úřední hodiny:
  pondělí, středa:  8.00-11.30, 12.30–17.00 hod.
  úterý, čtvrtek:     8.00-11.30, 12.30–14.00 hod.
  pátek:                 8.00-11.30 hod.

   

  Renata Lepciová
  koordinace občanskosprávních záležitostí na úseku evidence obyvatel a na úseku matriky
  599459206 2 / Ostrava , Přemyslovců 63
  Mgr. Alena Michelová
  vedoucí odboru
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Nejsou stanoveny.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Nejsou stanoveny.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za vydání potvrzení o občanském průkazu se správní poplatek nehradí.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Potvrzení o občanském průkazu se vydává bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně zapisovaných údajů do občanského průkazu, je povinen jej neprodleně odevzdat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, příp. policii. Stejnou povinnost má občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

  Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan, který nahlásil ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, je povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností: pro Ostravu - na Magistrátě města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava-Moravská Ostrava (naproti hotelovému domu Jindřich).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu není elektronická služba přípustná.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce za přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob jsou uvedeny v ust. § 16a, 16b zák. č. 328/199 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, kde se mimo jiné uvádí:

  Sankce u fyzických osob:

  do ve výše 10 000 Kč:

  • za porušení povinnosti chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, 
  • za neprodlené neohlášení poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo zneužití občanského průkazu, 
  • úmyslné zničení, poškození, odcizení nebo zneužití občanského průkazu nebo potvrzení o občanském průkazu

  do výše 15 000 Kč: 

  • za prokazování údajů občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení fyzická osoba nahlásila
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Vyřízení občanského průkazu

  Návody k řešení naleznete:

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.01.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »