Statutární město Ostrava - oficiální portál
 • Velikost písma:
 • A
 • A
 • A

Osobní nástroje

Vítání občánků

Poslední změna: Pondělí 03.12.2018 17:17

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vítání občánků

 2. Základní informace k životní situaci

  Vítání novorozených občánků městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky probíhá v obřadní síni ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky 4x ročně. Akce začíná malým hudebním vystoupením žáků ZUŠ E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách a pokračuje slavnostním projevem starosty či 1. místostarostky. Po projevu se osobně starosta nebo 1. místostarostka slavnostně přivítá s každým novorozeným občánkem. Při této příležitosti se rodiče, příp. ostatní rodinní příslušníci, podepíší do pamětní knihy a obdrží drobný upomínkový dárek. Z vítání občánků pořizuje ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky fotografie, které nejsou nijak upravovány, přičemž odkaz a heslo ke stažení těchto fotek obdrží přítomní rodiče v den konání akce. Pořizování vlastních fotografií je rovněž možné.

  Termíny pro rok 2019: 30.3., 8.6., 28.9., 30.11.

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Zákonní zástupci dítěte.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Na slavnostní obřad jsou rodiče dítěte zváni písemnou pozvánkou, která je rozesílána cca 10 dní před konáním akce. Podmínkou je trvalý pobyt dítěte na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Písemné pozvánky na vítání dětí jsou rozesílány matrikou ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky cca 10 dní před konáním akce.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, matrika.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
  Mgr. Alena Michelová
  vedoucí odboru
  599459213 3 / Ostrava , Přemyslovců 63
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Žádné.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádné.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Žádné.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vítání dětí se vztahuje na děti starší 6ti týdnů do 1 roku věku dítěte s trvalým pobytem v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky. Pozvánka je rozesílána cca 10 dní před konáním akce. Slavnostní obřady se konají 4x ročně.

   

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Z důvodu nařízení EU 2016/679 o obecné ochraně osobních údajů (GDPR) je nutný písemný souhlas zákonného zástupce dítěte s pořízením, zpracováním a uchováním osobních údajů dítěte, které smí ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky využít při uvedení do pamětního listu a zveřejnění fotografií ve zpravodaji vydávaném městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky. Písemný souhlas je všem zákonným zástupcům dítěte zasílán současně s pozvánkou na adresu trvalého pobytu dítěte.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních  údajů, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou stanoveny.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  03.12.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »