Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor školství, kultury a volnočasových aktivit

Poslední změna: Středa 21.11.2018 14:07 by Valenta Karel

Zabezpečuje výkon státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  • koordinuje prezentaci městského obvodu a úřadu navenek prostřednictvím všech zřízených komunikačních kanálů
  • podílí se na přípravě obsahové stránky Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák
  • koordinuje vydávání Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák, včetně veškerých administrativních úkonů
  • zajišťuje provoz dětské skupiny Jesličky

 

Úkoly v samostatné působnosti:

- organizuje a zajišťuje pracovní a společenské akce i mimo ÚMOb
- administrativně a organizačně zajišťuje přidělování dotací, darů a transferů na základě rozhodnutí RMOb, včetně závěrečných vyúčtování
- administrativně zajišťuje přijímání transferů - finančních prostředků, zejména z rozpočtu statutárního města Ostravy
- koordinuje realizaci participativního rozpočtu obvodu
- zajišťuje a organizuje projekt Bezpečnostní dobrovolník

 

Úkoly v přenesené působnosti:

- vykonává veřejnosprávní kontroly u zřízených příspěvkových organizací, může vykonávat veřejnosprávní kontroly u příjemců dotací

Jiří Kunovjánek
zastupující vedoucí odboru
599459211 17 / Ostrava , Přemyslovců 63
Martina Gavendová
referent odboru školství, kultury a volnočasových aktivit
599459275 18 / Ostrava , Přemyslovců 63
Bc. Zdeněk Pavlíček
referent odboru školství, kultury a volnočasových aktivit
599459275 18 / Ostrava , Přemyslovců 63
Šárka Bečáková
vychovatelka v dětské skupině
720951073
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »