Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, kterým končí platnost nájemní smlouvy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, kterým končí platnost nájemní smlouvy

 2. Základní informace k životní situaci
  • nájemcům, kterým končí platnost nájemní smlouvy se uvedená skutečnost předkládá k projednání Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, o rozhodnutí RMOb jsou nájemci informováni 
  • nájemce, který chce ukončit nájemní smlouvu, oznámí tuto skutečnost na bytovém odboru
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Dodržovat ustanovení §2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podrobné informace získáte na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a  Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory, kancelář č. 103.
  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30;  12.30 – 17.00

  Marie Slámová
  komplex. správa domovního bytového a nebytového fondu
  599459221 103 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formuláře nejsou k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Uzavření nájemní smlouvy bude projednána v Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, a to před uplynutím její platnosti. O rozhodnutí Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky je nájemce informován.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  19.04.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno