Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, u kterých končí platnost nájemní smlouvy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci, u kterých končí platnost nájemní smlouvy

 2. Základní informace k životní situaci

  Pokud nájemci končí platnost nájemní smlouvy, nájemce obecního bytu, pokud chce zůstat v nájemním poměru, požádá pronajímatele o vystavení nájemní smlouvy.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemce požádá pronajímatele o uzavření nájemní smlouvy.

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Žádost o uzavření nájemní smlouvy lze:

  - podat osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory, kancelář č. 105

  - podat na podatelně Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, Ostrava – Mariánské Hory, kancelář č. 4

  - zaslat poštou na adresu:  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a  Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory, kancelář č. 105.
  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 11.30;  12.30 – 17.00

  Marie Slámová
  komplex. správa domovního bytového a nebytového fondu
  599459221 103 / Ostrava , Přemyslovců 65
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Informace na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a  Hulváky, Přemyslovců 65, Ostrava – Mariánské Hory.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Žádost o uzavření nájemní smlouvy bude projednána v Radě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a poté bude nájemce informován o rozhodnutí Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě, že nájemce písemně nepožádá o uzavření nájemní smlouvy, má se za to, že nájem bude ukončen a nájemce je povinen byt předat obci ke dni skončení platnosti nájemní smlouvy.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.10.2014

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno