Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Hlášení oprav v obecních bytech a nebytových prostorech

 2. Základní informace k životní situaci

  Nájemce bytu nebo nebytového prostoru, jehož vlastníkem je statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, oznamuje pronajímateli závadu vyžadující opravu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu nebo nebytového prostoru.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Uzavřená platná nájemní smlouva k bytu nebo nebytovému prostoru.

  Žádost o opravu nájemce podává osobně, telefonicky, popř. e-mailem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podat informaci o vzniklé závadě:

  - osobně na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, kancelář č. 106

  - telefonicky na tel.č. 599 459 250 nebo 599 459 265

  - e-mailem na adresu: barnasikova@marianskehory.cz, pitakova@marianskehory.cz

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na bytovém odboru Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, ul. Přemyslovců 65, Ostrava - Mariánské Hory, kancelář č. 106.

  Úřední hodiny: Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00

  Daniela Baletková
  referent - technik DaBF 18
  599430167 106 / Ostrava , Přemyslovců 65
  Iveta Pitáková
  referent - technik DaBF 17
  599430159 108 / Radnice, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  - občanský průkaz, popř. nájemní smlouvu, telefonní kontakt na osoby, jichž se opravy týkají (pro urychlení je možno pořídit fotodokumentaci závady  a zaslat e-mailem)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář není k dispozici.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle naléhavosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  22.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno