Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2019

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
30.1.2019 Poskytnutí informace -  jaké pracovní a zaměstnanecké benefity jsou poskytovány zaměstnacům info1_19 NE 1/2019
3.4.2019 Poskytnutí informace - zaslání kopií anonymizovaných rozhodnutí a sdělení vydaných stavebním úřadem info2_19 NE 2/2019
8.4.2019 Poskytnutí informace - Dotaz na způsob komunikace s občany info3_19 NE 3/2019
12.6.2019 Poskytnutí informace - Žádost o objednávku, nebo smlouvu o dílo, ohledně rekonstrukce ul. Hynaisova info4_19 NE 4/2019
9.7.2019 Poskytnutí informace - Žádost o informaci ohledně občanských sdružení nebo jeho organizační jednotky a spolky, jejichž posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny   info5_19 NE 5/2019
5.8.2019 Poskytnutí informace - Žádost o informaci, jakým způsobem je ze strany MO doručováno účastníkovi řízení, je-li tímto účastníkem řízení samotný MO info6_19 NE 6/2019
23.9.2019 Poskytnutí informace - plánovaná rekonstrukce školní budovy ZŠ Gen. Janka na Klicperově ulici info7_19 NE 7/2019
31.10.2019 Poskytnutí informace - žádost o zaslání kopií období 12/2018 - 10/2019 - strategický rozvoj investice info8_19 NE 8/2019
1.11.2019 Poskytnutí informace - informace ohledně revitalizaci Jahnovy ulice info9_19 NE 9/2019
8.11.2019 Poskytnutí informace - žádost o zaslání kopií za období 12/2018 - 10/2019 - strategický rozvoj investice info10_19 NE 10/2019
28.11.2019 Poskytnutí informace - žádost o informace ohledně rekonstrukce ul. Jahnova s hodnocením možnosti parkovacích ploch info11_19 NE 11/2019