Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2018


Datum
ObsahMateriálÚplataEvidence
31.1.2018 Žádost o poskytnutí seznamu adres neobsazených bytů svěřených do správy MO MHaH info1_18 NE 1/2018
31.1.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu bytů svěřených do správy MO MHaH. Poskytnutí informace o počtu neobsazených bytů svěřených do správy MO MHaH info2_18 NE 2/2018
21.2.2018 Žádost o poskytnutí informace - Žádost o dokumentaci "Rekontrukce ulice Hynaisova" info3_18 NE 3/2018
19.3.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně dodávky tepla - DPS Novoveská  info_4_18 NE 4/2018
29.3.2018 Žádost o poskytnutí informace - Žádost o informace  ohledně koupaliště Hulváky  info5_18 NE 5/2018
9.4.2018 Žádost o informaci ohledně vyhrazeného parkovacího místa  info6_18 NE 6/2018
11.4.2018 Žádost o informace ohledně lokality Bedřiška  info7_18 NE 7/2018
16.4.2018 Žádost o poskytnutí informace - doložení vydaného povolení provozování motokrosového areálu z pohledu platné legislativy a doložení povolení motocyklových závodů  info8_18 NE 8/2018
4.5.2018 Žádost o poskytnutí informace - ohledně bytů v lokalitě Bedřiška  info9_18 NE 9/2018
9.5.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně bytů na ul. Lázeňská 1,2,3,4 a Knüpferova 1,2,3,4  info10_18 NE 10/2018
29.5.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně bytů na ul. Lázeňská a Knüpferova  info11_18 NE 11/2018
4.6.2018 Žádost o poskytnutí informace ohledně bytů v lokalitě Bedřiška  info12_18 NE 12/2018
8.6.2018 Žádost o poskytnutí informace o počtu vydaných a nepřevzatých voličských průkazů k přímé volbě prezidenta  info13_18 NE 13/2018
20.6.2018 Žádost o poskytnutí informace - ohledně evidování a poplatky za psy, přestupků, týrání zvířat, vzdělání pracovníků  info14_18 NE 14/2018
25.6.2018 Žádost o poskytování informace - dotaz na lokality Bedřiška , Jasinkova, Kordova  info15_18 NE 15/2018
9.7.2018 Žádost o poskytnutí informace - dotaz ohledně domu Baarova 2073/4  info16_18 NE 16/2018
11.7.2018 Žádost o poskytnutí informace - ohledně rozhodnutí Rady města o délce nájemních smluv obyvatel v osadě Bedřiška  info17_18 NE 17/2018
17.8.2018 Žádost o poskytnutí informace - Realizace chodníků a komunikace na ul. Kukučínova  info18_18 NE 18/2018
21.9.2018 Žádost o poskytnutí informace - Objednávka na provedení hydrogeologického průzkumu  info19_18 NE 19/2018
3.10.2018 Žádost o poskytnutí informace - k umístění dopravních značek na ul. Dr. Maye  info20_18 NE 20/2018
22.10.2018 Žádost o poskytnutí informace - výše nájemného (m2 /měsíc) u pronájmu bytů  info21_18 NE 21/2018
13.11.2018  Žádost o poskytnutí informace - zda zadalo v uplynulých osmi letech veřejnou zakázku, resp. veřejné zakázky na dodávky pohonných hmot  info22_18 NE 22/2018
14.12.2018 Žádost o poskytnutí informace - o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich příslušným orgánem k projednání přestupku zakrývání obličeje  info23_18 NE 23/2018