Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2017


Datum
ObsahMateriálÚplataEvidence
6.2.2017 Žádost o sdělení počtu zaměstnanců ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky info1_17 ne 1/2017
13.2.2017 Žádost o sdělení informace ohledně pozemku info2_17 ne 2/2017
17.2.2017 Žádost o zaslání investičních plánů na rok 2017

info3_17

ne 3/2017
26.4.2017 Žádost o informaci - volební okrsky info4_17 ne 4/2017
22.5.2017 Poskytnutí informace - seznam právnických osob info5_17 ne 5/2017
16.8.2017 Poskytnutí informace - dotaz ohledně probému s ptáky info6_17 ne 6/2017
31.8.2017 Poskytnutí informace - pronájem travnaté plochy ve dvoře domů na ul. Emila Filly a Tvorkovských info7_17 ne 7/2017
25.8.2017 Žádost o zápis 64.schůze RMOb Mariánské Hory a Hulváky ze dne 14.8.2017 info8_17 ne 8/2017
1.11.2017 Žádost o spolupráci na výzkumu info9_17 ne 9/2017
1.11.2017 Poskytnutí informace ohledně rekonstrukce vodovodu, kanalizace vč. celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Hynaisova dle projektové dokumentace info10_17 ne 10/2017
29.11.2017 Zápis o skartačním řízení - ohledně rekonstrukce vodovodu, kanalizace vč. celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul. Hynaisova dle projektové dokumentace info11_17 ano 11/2017