Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2021

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
7.1.2021 Žádost o poskytnutí kopie zpracovaného posudku "Posouzení vlhkosti zdiva v suterénu domu M. Pujmanové 132/13" info1_21 NE 1/2021
8.2.2021 Žádost o sdělení výše odměny, která náleží členům výboru a komisí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky info2_21 NE 2/2021
8.2.2021 Žádost o sdělení ohledně vyklízení prázdných domů na Bedřišce. seznam uvolněných bytů od 5. listopadu 2020. info3_21 NE 3/2021
9.2.2021 Žádost o informaci ohledně uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníka info4_21 NE 4/2021