Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. rok 2021

DatumObsahMateriálÚplataEvidence
7.1.2021 Žádost o poskytnutí kopie zpracovaného posudku "Posouzení vlhkosti zdiva v suterénu domu M. Pujmanové 132/13" info1_21 NE 1/2021
8.2.2021 Žádost o sdělení výše odměny, která náleží členům výboru a komisí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky info2_21 NE 2/2021
8.2.2021 Žádost o sdělení ohledně vyklízení prázdných domů na Bedřišce. seznam uvolněných bytů od 5. listopadu 2020. info3_21 NE 3/2021
9.2.2021 Žádost o informaci ohledně uzavření manželství v přímém ohrožení života snoubence podle § 667 občanského zákoníka info4_21 NE 4/2021
15.3.2021 Žádost o informaci kdo a kdy (den a čas) a po kterých ulicích řídil výše  uvedený traktor v majetku obce v období od 12.2.2021 do 28.2.2021 info5_21 NE 5/2021
29.3.2021 Žádost o sdělení veškerých rekonstruovaných bytů od roku 2017 do března 2021, včetně rekonstrukcí koupelen info6_21 NE 6/2021
29.3.2021 Žádost o sdělení informace o účastnících výstavby  - AD zhotovitel - ZŠ  Klicperova info7_21 NE 7/2021
10.5.2021 Žádost o sdělení informace a podmínkách záměru využití pozemků info8_21 NE 8/2021
10.5.2021 Žádost o informace týkajících se reklamních zařízení na pozemku č.330/6 v k.ú. Zábřeh - Hulváky info9_21 NE 9/2021
13.5.2021 Žádost o informaci za jakou cenu za metr čtvereční za rok pronajímají se pozemky, na nichž se nachází budova ve vlastnictví třetí osoby info10_21 NE 10/2021
 12.7.2021 Žádost o informaci kdy byla postavena budova na ulici Klicperova 504/8 info11_21 NE 11/2021
2.8.2021 Žádost o informaci ohledně smlouvy a všechny dodatky sepsané k pronájmu kavárny Amadeus info_12_21 NE 12/2021
17.8.2021 Žádost o sdělení ceny za metr čtvereční v městských bytech info13_21 NE 13/2021
18.11.2021 Žádost o sdělení údajů ohledně pozemků info14_21 NE 14/2021