Dotační výzva roku 2022

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 75. schůzi konané dne 08. 12. 2021 pod č. usn. 2613/RMOb-MH/1822/75 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2022 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2022 (dále jen „Zásady“).

O poskytnutí účelové neinvestiční dotace mohou požádat fyzické osoby, podnikající fyzické osoby, neziskové organizace a jiné subjekty realizující aktivity v oblasti volného času dětí a mládeže, kultury a sportu, vzdělávání a pomoci handicapovaným, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo ve prospěch jeho občanů.

Dotační výzva roku 2022 není určena příspěvkovým organizacím dle zákona č. 250/2000 Sb., jejichž zřizovatel je statutární město Ostrava (dále také „SMO“) nebo městský obvod SMO, politickým stranám a politickým hnutím dle zákona č. 424/1991 Sb., organizačním složkám státu, zařízením státu majícím obdobné postavení jako organizační složky státu, příspěvkovým organizacím zřízeným organizačními složkami státu a státním podnikům.

Termín pro podávání žádostí: od 17. 1. do 24.1.2022

Dotace v rámci tohoto dotačního programu jsou poskytovány za účelem podpory konkrétních akcí nebo pravidelné, zejména celoroční činnosti výše uvedených subjektů. Žádost je nutno podat na předepsaných formulářích včetně všech příloh dle Zásad.

Celkový objem alokovaných finančních prostředků v rámci „Dotační výzvy roku 2021“ činí 500.000 Kč, maximální výše jedné přidělené dotace činí 50.000 Kč, minimální výše dotace je stanovena na částku 1.000 Kč.

Bližší informace je možno získat:

Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
oddělení kanceláře vedení
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava – Mariánské Hory

administrátor dotačního programu: Jiří Kunovjánek, kancelář č. 10 (1. patro)

tel.: 599 459 211,
mobil: 720 979 180
e-mail: kunovjanek@marianskehory.cz¨

web: www.marianskehory.cz

Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2022

ŽÁDOST EvAgend

Upozornění:

Pro práci s elektronickým formulářem aplikace EvAgend je nutné mít nainstalovaný program 602xml FormFiller pro Windows, který si můžete stáhnout ZDE. Jednoduchý návod ke stažení programu a práci s formulářem najdete ZDE

 

Příloha č. 1          Formulář pro vyúčtování dotace

Příloha č. 2          Pravidla pro použití bannerů MOb MHaH

Rady a tipy pro podání žádosti

Rady a tipy pro podání vyúčtování dotace

 

Výsledky dotační výzvy roku 2022