Finanční příspěvky (dary, dotace)

DOTAČNÍ VÝZVA PRO ROK 2023

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 4. schůzi konané dne 05. 12. 2022 pod č. usn. 3665/RMOb-MH/2226/4 rozhodla o vyhlášení Dotační výzvy roku 2023 a schválila Zásady pro poskytování dotací v rámci Dotační výzvy roku 2023 (dále jen „Zásady“).