Domovník – preventista

Projekt je zaměřený na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

O projektu

Projekt je zaměřený na podporu prevence kriminality, bezpečnosti a veřejného pořádku v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a je zajišťován činností patnácti Domovníků–preventistů a realizačním týmem složeným z jejich garanta/mentora, vedoucího týmu a koordinátora participace. Cílem projektu je udržet systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytových domech všemi nájemníky, snížit stávající rizika vandalismu, vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku, zajištění bezpečného prostředí pro bydlení a preventivní ochranu bytového fondu a majetku městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

 

Činnost domovníků – preventistů

Domovníci působí jako klíčové kontaktní osoby mezi nájemníky, příslušnými odbory Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, strážníky Městské policie Ostrava a Policie ČR při řešení základních otázek bezpečnosti, pořádku v domě a jeho bezprostředním okolí, a dále při naplňování požadavků domovního řádu. Vzhledem ke skutečnosti, že domovníci jsou zároveň obyvateli řešených bytových domů, dokážou odpovídajícím způsobem bezprostředně reagovat na vzniklé situace v domě a zajistit tak včasné informování kompetentních pracovníků.

 

Domovníci – preventisté: kontakty a oblasti působnosti

Lokalita 1

Petra Kolinke, E: petra.kolinke@domovnik-preventista.cz, M: 602 403 924

Knüpferova 1458/1
Knüpferova 1457/2
Knüpferova 1456/3
Knüpferova 1455/4
Lázeňská 1462/1
Lázeňská 1461/2
Lázeňská 1460/3
Lázeňská 1459/4
Žákovská 94/34
Žákovská 95/36

Lokalita 2

Ingeborg Haftová, E: ingeborg.haftova@domovnik-preventista.cz, M: 602 403 873

Výstavní 2475/6
Výstavní 2370/16
Výstavní 2369/18
Výstavní 2368/20

Lokalita 3

Jana Šipulová, E: jana.sipulova@domovnik-preventista.cz, M: 720 818 760

Novoveská 509/24
Novoveská 507/26
Novoveská 506/28
Novoveská 505/30
Novoveská 63/34
Přemyslovců 967/44

Lokalita 4

Eva Lehotská, E: eva.lehotska@domovnik-preventista.cz, M: 720 819 189

Bedřišská 1538/2
Bedřišská 1547/3
Bedřišská 1539/4
Bedřišská 1546/5
Bedřišská 1860/6
Bedřišská 1540/8
Bedřišská 1544/9
Bedřišská 1861/10
Bedřišská 1543/11
Bedřišská 367/18
Kordova 1559/6
Kordova 1560/8
Kordova 1561/10
Jasinkova 1558/3
Jasinkova 1549/4
Jasinkova 1557/5
Jasinkova 1550/6
Jasinkova 1556/7
Jasinkova 1551/8

Lokalita 5

Andrea Vacková, E: andrea.vackova@domovnik-preventista.cz, M: 720 819 162

Zelená 2524/72
Zelená 2527/86
Zelená 2528/88
Zelená 2529/90
Zelená 2530/92
Zelená 2531/94

Lokalita 6

David Kubečka, E: david.kubecka@domovnik-preventista.cz, M: 720 819 219

L. Ševčíka 1500/13
L. Ševčíka 1499/15
L. Ševčíka 1498/17
L. Ševčíka 1497/19
L. Ševčíka 1496/21
Jahnova 1076/11
Jahnova 2018/11A
28. října 879/247

Lokalita 7

František Hlugyik, E: frantisek.hlugyik@domovnik-preventista.cz, M: 724 250 992

Rtm. Gucmana 1191/1
Rtm. Gucmana 1190/3

Lokalita 8

Dana Procháčková, E: dana.prochackova@domovnik-preventista.cz, M: 601 549 014

Gen. Hrušky 1216/23

Lokalita 9

Martina Baranková, E: martina.barankova@domovnik-preventista.cz, M: 602 563 680

Strmá 1013/3
Strmá 808/5
Strmá 1012/7
Šimáčkova 1010/23
Šimáčkova 1011/25
M. Pujmanové 132/13

Lokalita 10

Aleš Pinkava, E: ales.pinkava@domovnik-preventista.cz, M: 724 389 959

Oblá 1116/2A
Oblá 1125/2B
Oblá 1101/6
Oblá 1112/8
Oblá 1070/7
Oblá 1071/9
Oblá 1068/13

Lokalita 11

Dita Ciesariková, E: dita.ciesarikova@domovnik-preventista.cz, M: 606 789 148

Nájemnická 947/12
Nájemnická 948/14
Nájemnická 949/16
U Nových válcoven 338/2
U Nových válcoven 340/4
U Nových válcoven 342/6
U Nových válcoven 344/8

Lokalita 12

Radka Prejdová, E: radka.prejdova@domovnik-preventista.cz, M: 606 730 428

Mariánské náměstí 1041/3
Mariánské náměstí 600/11
28. října 1081/202
28. října 1093/204
Tvorkovskách 1102/19
Tvorkovskách 1103/21
Tvorkovskách 1104/23
E. Filly 1105/14

Lokalita 13

Hana Hollá, E: hana.holla@domovnik-preventista.cz, M: 606 758 449

Baarova 1047/2
Baarova 2073/4
Baarova 2074/6
Korunní 1024/28
Korunní 1025/30
Korunní 1033/34
Korunní 1123/17
Korunní 933/18

Lokalita 14

Sebastian Franek, E: sebastian.franek@domovnik-preventista.cz, M: 724 233 315

Korunní 288/54
Korunní 1058/62
Korunní 822/63
Korunní 1054/64
Korunní 970/72
Korunní 974/74
Stojanovo náměstí 1
Sušilova 919/1
Sušilova 1052/2

Lokalita 15

Tomáš Pich, E: tomas.pich@domovnik-preventista.cz, M: 724 375 159

28. října 2658/155
28. října 2659/157
28. října 2660/159
Výstavní 2639/2
Výstavní 2640/2A
Výstavní 2476/4

 

Napsali o projektu:

Magazin Patriot

https://www.patriotmagazin.cz/napad-z-marianek-domovnici-preventiste-se-ujali-a-pomahaji

Události v regionech:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/423231100030905/cast/997999/

Polar:

https://polar.cz/porady/marianskohorsky-miniexpres/marianskohorsky-miniexpres-20-07-2023-16-53