Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Aktuálně

Poslední změna: Středa 09.05.2018 14:19 by marh1742
Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Středa 30.11.2011 13:25

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření

Zpráva o výsledku kontroly plnění opatření

Středa 30.11.2011 13:16

Kontrola byla provedena u městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, se sídlem ul. Přemyslovců 63, Ostrava, v době od 26.1.2009 do 13.2.2009 zaměstnanci odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Ostravy, čtvrtá v pořadí, na základě usnesení rady města č. 2776/44 ze dne 27.11.2007, kterým rada města rozhodla realizovat v praxi změnu obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, ve znění změn a doplňků, odsouhlasené usnesením zastupitelstva města č. 612/12 ze dne 21.11.2007.

Upozornění občanům – Obecně závazná vyhláška č. 10/2008

Středa 30.11.2011 13:13

Upozorňujeme občany, že od 1. 8. 2008 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 10/2008, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území statutárního města Ostravy.

Zelená linka pro občany

Zelená linka pro občany

Středa 30.11.2011 13:07

Vedením města bylo rozhodnuto, že od 1. dubna 2008 bude občanům poskytována nová služba - telefonní linka pro hlášení neurgentních závad.

Poruchy na veřejném osvětlení

Středa 30.11.2011 13:02

Informujeme veřejnost, že nahlašování poruch bude pro lepší spolupráci s veřejností a lepší lokalizaci poruch zaznamenáváno od 1.4.2008 do geografického informačního systému.

Změny v poplatcích

Změny v poplatcích

Středa 30.11.2011 12:40

Nový zákon o správních poplatcích nabyl účinnosti 16. ledna 2005. Přinesl zřízení nových a zvýšení spousty předchozích poplatků .

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

Středa 30.11.2011 08:55

Zápis z jednání k problematice „Nápravná opatření – Laguny Ostramo"

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 459 102, 200


Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63
709 36 Ostrava - Mariánské Hory


Úřední hodiny »